E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Känner du till fältteamet?

Fältteamet finns för våra barn och ungdomar. De arbetar förebyggande och uppsökande på olika platser i vår kommun. Du som är ung kan vända dig till fältteamet om du behöver prata med en vuxen. Som förälder kan du kontakta fältteamet om du är orolig för ditt eller någon annans barn.

Vad har de för uppdrag?

Fältteamet arbetar på olika platser i vår kommun. Uppdraget är att genom aktivt uppsökande, relationsskapande, inkluderande och gränssättande förhållningssätt agera som en trygg vuxen och en god förebild för barn och unga.

Hur jobbar de?

Fältteamet arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer som till exempel fritidsgården, i våra utemiljöer och på olika arenor som exempelvis idrottsplatser och idrottshallar. De arbetar med varierande tider under dagtid, kväll och tidig natt.

  • De samarbetar med fritidsledare, socialtjänst, polisen, skolor, föreningarna och andra viktiga personer i ungdomars närhet.
  • De ger stöd och kan hänvisa vidare till exempelvis socialtjänsten, elevhälsan på skolan, Familjens Hus eller Ungdomsmottagningen.
  • Fältteamet kan vid behov ha enskilda uppföljande kontakter och samtal med ungdomar – och ofta även tillsammans med föräldrar. Kontakten med vårdnadshavaren utgår alltid från barnets bästa i den enskilda situationen och kontakten sker genom fysiskt hembesök eller telefonsamtal.
  • Fältteamet arbetar för en positiv utveckling i syfte att motverka normbrytande beteenden hos våra barn och unga.
  • Fältteamet gör orosanmälningar om det uppstår en oro för en minderårig

Du som är ung...

…kan kontakta fältteamet om du vill prata med en vuxen och inte vet vart du ska vända dig. Du kan till exempel ha funderingar eller känna oro för kompisar, skolan, alkohol eller din familjesituation. Du kan även kontakta oss om du är orolig för något som händer bland barn eller ungdomar i vår kommun. Om du behöver mer hjälp än fältteamet kan ge kommer de att hjälpa dig att få kontakt med den som kan ge det stödet.

Du som är förälder...

…kan kontakta fältteamet till exempel om du känner oro för ditt, eller någon annans barn, känner till miljöer där det förekommer alkohol eller droger bland ungdomar i kommunen, eller i övrigt har frågor eller funderingar om situationen för ungdomar i vår kommun.

Ersätter inte polis eller väktare

Fältteamets uppdrag är inte att ersätta polis eller väktare då det inte är en del av det kommunala uppdraget. Fältteamet har inget ingripande eller åtgärdande uppdrag i händelse av akuta situationer. Vid akuta händelser ring 112.

Du når fältteamet via kommunens trygghetstelefon, 031-334 12 19:

Trygghetstelefon - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.