E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Större boende med nya möjligheter efter flytt till Lyse

Nu har Fjälla öppnat igen. I februari flyttade kommunens särskilda boende för personer med psykisk funktionsnedsättning från Fridhem till Lyse.

Bakgrunden till flytten är att fastigheten på Fridhem var sliten och saknade tillgänglighetsanpassningar. Det fanns också fler personer med behov av psykiatriboende än det fanns platser i boendet på Fridhem.

Tidigare verksamheter

Namnet har varit olika under tider som gått beroende på verksamheterna som varit där. Först Lysehemmet under tiden som äldreboende och på senare tid även Fjällagården när det var ett HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande unga.

Nu kommer lokalerna kort och gott heta Fjälla och inrymma särskilda boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Renovering

Byggnaden i Lyse hade stått tom sedan Fjällagården stängde 2017. Arbetet med att renovera fastigheten har gjorts i samråd mellan fastighetsenheten och socialförvaltningen och pågått sedan augusti 2020. Fastigheten har fått ny ventilation, ny belysning, uppdaterad och förbättrad brandsäkerhet med mera. Trädgården har också röjts upp. Fastigheten var redan tillgänglighetsanpassad med hiss och stora badrum sedan tiden som äldreboende och HVB-hem. 

Resultatet är ett fräscht och fint boende med 15 platser plus en korttidsplats. Boendet kallas kort och gott för Fjälla och det finns personal på plats dygnet runt. Flytten till det nya boendet skedde i slutet av februari.

Vem bor på ett särskilt boende?

Psykisk ohälsa kan drabba oss alla under kortare eller längre perioder. En liten del av de som har psykisk ohälsa får sådana svårigheter i vardagen, funktionsnedsättningar, att de behöver bo på ett särskilt boende med stöd av personal.

Vad säger de som bor i det nya boendet?

Några av de boende ser nackdelar med att boendet ligger längre från centrum än det gjorde förut. Men de boende är ändå övervägande nöjda. En av de boende sagt att hen inte kan förstå varför hen först inte ville flytta hit, för det är så fantastiskt!

En del brukare har utvecklat helt nya förmågor, till exempel att vara delaktig i gemensamma måltider. Några utmanar sig själva att ta bussen på egen hand, något de tidigare inte trott att de klarade.

Medarbetarnas upplevelse

Lena och Carina är två av medarbetarna som arbetar i verksamheten som har flyttat ut till Fjälla. De tycker att det är fantastiskt fint och väldigt trivsamt, både som boende och som arbetsplats. Den fina naturen utanför bidrar till det.

De tycker att det märks att man har tänkt till ur arbetsmiljö-synpunkt. Det blir bra arbetsmiljö genom att det är lättarbetade lokaler, och det finns möjlighet att göra aktiviteter både ut och inne. Det finns en möteslokal, samlingslokaler samt det nyaste inom tekniken. Den nya tekniken är både till personalens lycka och deras stora utmaning.