E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Medborgardialogens arbetsgrupp startar!

Nu drar vi igång för fullt - arbetsgruppen i medborgardialogsarbetet ses för ett första möte nu på torsdag. Träffen sker digitalt och runt 30 personer kommer att delta.

Arbetsgruppen kommer att arbeta med de olika teman / ämnen som kommit fram under höstens intervjuer och samtal, den så kallade perspektivinsamlingen.

En blandad arbetsgrupp är en framgångsfaktor

Deltagarna i arbetsgruppen är både kommunmedborgare, politiker och tjänstepersoner i den kommunala organisationen. De har antingen anmält sitt intresse att delta i arbetsgruppen, eller tillfrågats av dialogteamet och då tackat ja till att vara med.

Arbetsgruppen är sammansatt av personer som representerar olika perspektiv, ålder, kön, ursprung, yrkeserfarenheter, vilken kommundel man bor i med mera. En blandad arbetsgrupp är en framgångsfaktor i dialogerna och mycket viktigt för att bevaka alla perspektiv och intressen i trygghetsfrågan.

Träffen på torsdag är den första av flera träffar under våren. Dialogerna leds av två utbildade samtalsledare från kommunen tillsammans med en konsult som anlitats av SKR, Sveriges kommuner och Regioner.

Resultatet av dialogerna kommer att sammanställas efter arbetets slut. Det kommer att finnas tillgängligt att läsa på kommunens hemsida så håll gärna utkik!

Läs mer om medborgardialogen:

Medborgardialog - Lysekils kommun Länk till annan webbplats.

Medborgardialog, delaktighet | SKR Länk till annan webbplats.