E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Trygghetsrapporten – vecka 13 och 14

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet samt händelser och åtgärder.

Ny trygghetsrapport

Denna trygghetsrapport avser vecka 13 och 14 och har under påsklovet fått ett delvis nytt utseende med en ny logga och ett mer avgränsat innehåll för att så långt det är möjligt bara innehålla för veckan ny och aktuell information. Loggan i bilden ovanför kommer användas när vi kommunicerar om det trygghetsarbete som bedrivs i Lysekils kommun.

Sammanfattningsvis konstateras att den gångna perioden har varit relativt lugn med tanke på att det har varit skollov, vilket brukar innebära en oroligare period.

Men ett antal avvikande händelser har inträffat under perioden så som väktarincident, inbrott och ett ökat antal rapporteringar om ordningsstörningar av motorburen ungdom. Allt detta kan ni läsa om under rubriken "Händelser och åtgärder vecka 13 och 14".

Vet du vad ditt barn eller ungdom gör på sin fritid?

Nu när årstiden innebär ljusare kvällar och allt behagligare väder är det allt fler barn och ungdomar som rör sig ute runt omkring i vår kommun under sin fritid. Kommunen är närvarande med fältteam, fritidsledare, väktare och bostadsbolagets trygghetsvärdar. Även polisen arbetar med riktad närvaro.

Men trots all denna närvaro finns en risk för att riskmiljöer uppstår på olika platser i vår kommun, framförallt under helger. Dessa riskmiljöer uppstår där många ungdomar, unga vuxna och vuxna träffas i stora grupper. Vi har uppmärksammat att det ibland förekommer alkohol och narkotika på dessa platser - och väldigt få trygga vuxna. Kommunen har fältteam som arbetar kvällar och helger, och även fritidsledare och trygghetsvärdar, men vi behöver vara fler vuxna ute och ni som är vårdnadshavare är viktiga!

Vi vill uppmana alla er som har ungdomar i er närhet att prata med dem om riskmiljöer, alkohol och droger. Var nyfiken på vad din eller någon annans ungdom gör och vilka ungdomen hänger med. Förklara med värme varför du inte vill att ungdomen ska dricka alkohol eller uppehålla sig i miljöer som kan vara en risk för dem.

Närvarande resurser vecka 13 och 14

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat varje dag sedan torsdagen vecka 13 till och med söndag vecka 14 på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder har arbetat kvällstid varieriande dagar ute på fältet i, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.
  • Väktare har ronderat fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.

Händelser och åtgärder vecka 13 och 14

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat uppsökande runt om i hela kommunen under varierande tider från torsdag vecka 13 till och med söndag vecka 14.

Fältteamets rapporter vittnar om lugna kvällar och många trevliga samtal, men även avvikande händelser som resulterat i kontakt med vårdnadshavare eller Polis.

Lysekil

Händelse: Fältteamet kontaktade inringare som ringt in via kommunens trygghetstelefon om ordningsstörande motorburen ungdom vid livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet hade ett längre samtal med inringaren som beskrev hur denne upplevde den nuvarande situationen kring det aktuella parkeringsområdet. Information vidarebefordrades internt inom kommunen.

Händelse: Samtal inkom via kommunens trygghetstelefon till fältteamet från inringare, som under promenad kring bostadsområde utanför centrala Lysekil, upplevde sig förföljd.
Åtgärd: Fältteamet mötte upp inringaren som visade sig vara ute och promenera med två vänner. De fick alla tre skjuts hem av fältteamet.

Händelse: Fältteamet kontaktades av ledig kollega om en större samling personer utanför parkeringen vid livsmedelsbutik i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och möttes av fem bilar och upp emot 20 personer som samlats på platsen och drack alkohol och urinerade i buskarna. Fältteamet kontaktade polisen som informerades om läget. Innan fältteamet lämnade platsen gick de in och pratade med butikspersonalen för att stämma av att allt var i sin ordning med dem.

Händelse: I samband med promenad i bostadsområde i centrala Lysekil blev fältteamet kontaktade av vuxna som var upprörda över barn som bråkade med andra barn och som knackade på dörrar och sprang iväg.
Åtgärd: Fältteamet gick hem till barnens föräldrar och informerade om det inträffade och det olämpliga beteendet. De föräldrar som inte var hemma kontaktade fältteamet per telefon.

Händelse: Fältteamet kollade till parkeringsområde vid livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil och noterade upp till 15 A-traktorer med personer som samlats på platsen.
Åtgärd: Fältteamet ringde Polisen via 11414 och informerade om samlingen av personer och fordon.

Händelse: I samband med att fältteamet rörde sig längs gata i centrala Lysekil upptäckte de att en fönsterruta till en frisörsalong var krossad.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis som kom till platsen.

Händelse: Fältteamet såg en bil som kördes snabbt i centrala Lysekil och som för tiden på dygnet spelade olämpligt hög musik.
Åtgärd: Fältteamet ringde Polisen via 11414 och informerade dem om den aktuella bilen.

Händelse: Samtal inkom till fältteamet via kommunens trygghetstelefon om att flera A-traktorer befann sig på parkeringsområdet, vid livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil, där de enligt inringaren störde allmänheten.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och när de kom fram gjorde de bedömning att det var lugnt och sansat på platsen. Varken musik eller motorer var igång när fältteamet kom till platsen. Fältteamet kontaktade inringaren och informerade att de varit på plats och hur de upplevde situationen. Ingringaren delgav hur det brukade vara kring parkeringsområdet, en situation som enligt inringaren är mycket störande och som förvärrats sedan sportlovet.

Händelse: Inbrottsförsök upptäckt i källare i flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Händelse: Medarbetare i fältteamet kontaktades och informerades om att ett andra inbrott skett i samma frisörsalong natten efter första inbrottet.
Åtgärd: Medarbetaren informerade de kollegor i fältteamet som arbetade de kommande dagarna för att vara extra vaksamma i det aktuella området.

Händelse: Fältteamet arbetar uppsökande i centrala Lysekil och upptäckte en bil vars förare och passagerare väckte misstankar på grund av deras beteende.
Åtgärd: Fältteamet informerade Polisen.

Händelse: Fordon upptäcktes ha repats på parkeringsplats i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat av fordonsägaren.

Händelse: Samtal inkom till fältteamet via kommunens trygghetstelefon om att flera ungdomar körde runt med bil på parkeringsområde, vid livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil, och spelade hög musik.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och när de kom fram var deras bedömning att det var lugnt och sansat på platsen. Fältteamet var även inne och pratade med butikspersonalen som inte hade något att anmärka.

Händelse: I samband med att fältteamet rörde sig i området kring äldre kvarter i Lysekil mötte de två personer på en moped som framfördes i hög fart.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis via 112 som informerade om att polispatrull var på väg.

Händelse: Tillgripna och förstörda mopeder anträffades i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Händelse: Samtal inkom till fältteamet via kommunens trygghetstelefon om en grupp ungdomar som sprang omkring och gapade och skrek vid förskola och idrottshall i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen, men när de kom fram var det inga personer kvar.

Händelse: Samtal inkom till fältteamet via kommunens trygghetstelefon om att flera A-traktorer befann sig på parkeringsområde, vid livsmedelsbutik utanför centrala Lysekil, där de störde omgivningen genom att gasa och spela hög musik.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och när de kom fram var deras bedömning att det var lugnt och sansat på platsen. Fältteamet var kvar på platsen ett tag och pratade med ungdomarna och förklarade att de störde andra om de gasade och spelade hög musik.

Händelse: Inbrott upptäcktes i garage vid före detta Lysekilshemmet och i samband med detta uppmärksammades även en krossad fönsterruta.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av fastighetsägaren.

Händelse: Fältteamet arbetade uppsökande och upptäckte i samband med detta hur unga personer rörde sig kring ett fordon i området kring en småbåtshamn i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet reagerade på beteendet och kontaktade polis som kontrollerade fordonet som enligt uppgift var anmält stulet.

Händelse: Skadegörelse skedde genom att sten kastades in genom fönster till bostad i flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Händelse: Fältteamet arbetade uppsökande och upptäckte i samband med detta en polisbil med blåljus på i centrala Lysekil.
Åtgärd: På plats pratade fältteamet med ungdomar som uppgav att en person knivskurits och att det var anledningen till att ambulans och polis var på plats.

Händelse: Utebord tillgripet i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Händelse: Fältteamet kontaktades av inringare som berättade att en ung person framförde en bil utan körkort.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och mötte där runt fem A-traktorer som stod uppställda och upptäckte hur den aktuella bilden med minderårig förare körde runt dessa A-traktorer. Fältteamet försökte få föraren att stanna bilen vilket denne vägrade och de kontaktade då vårdnadshavare. I samband med detta körde den minderåriga föraren ifrån platsen. Fältteamet larmade polisen via 112 men följde inte efter den minderåriga föraren med risk för att stressa denne till en olycka.

Händelse: En bilbrand uppstod på parkeringsplats i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat av räddningstjänsten som uppger att brandorsaken är fortsatt okänd.

Händelse: Räddningstjänsten larmades på gräsbrand i villakvarter i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat av räddningstjänsten som misstänker att en raket antänt torrt gräs.

Händelse: Medarbetare vid kommunal verksamhet upptäckte en moped inne på verksamhetens område som antogs vara tillgripen.
Åtgärd: Polis kontaktades som tog hand om mopeden.

Händelse: Större antal personer samlades i och kring stuga i friluftsområde i Lysekils kommun. Nedskräpning, ordningsstörning och allmän oreda på platsen. Motsvarande ska ha skett ett antal helger nu under våren.
Åtgärd: Fritidsenheten vidtar åtgärder för att förhindra att händelserna uppstår igen.

Händelse: I samband med att väktare ronderade kommunal fastighet körde två mopeder, med två personer på varje moped, fram mycket nära till väktarbilen. De gasade, körde in i väktarbilen och skrek mot väktaren.
Åtgärd: Väktaren började köra från platsen och blev inledningsvis förföljd av mopederna men kunde kort därefter köra ifrån dem. Händelsen incidentrapporterades och förmedlades till berörda verksamheter för kännedom.

Polismyndighetens information för vecka 13 och 14

Statistiken för de aktuella veckorna ser ut enligt följande:

Vecka 13

Totalt 28 anmälningar varav två gällande våldsbrott, en gällande skadegörelse och tolv gällande tillgrepp (stöld).

Vecka 14

Totalt 35 anmälningar varav sex anmälningar gällande våldsbrott, tre gällande skadegörelse och tolv gällande tillgrepp (stöld).

Bedömning är att båda veckorna statistiskt är så kallade "medelveckor" vad det gäller antalet anmälda brott.

Polisen har förutom ”akuta” larm jobbat mot medborgarlöftet. Inga detaljer att delge kring de uppmärksammade inbrotten i centrala Lysekil.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.