Meny

Lägesrapport i trygghetsarbetet – vecka 12

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport i trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och information som delats via måndagsavstämningen i det operativa trygghetsteamet.

Glad påsk!

Glad påsk önskar Lysekils kommun! Under det kommande påsklovet kommer fältteamet vara igång kvällstid veckans alla dagar för din och andras trygghet. Du når dem via kommunens trygghetstelefon 031-334 12 19.

Under påsklovet (vecka 14) kommer det inte att publiceras någon trygghetsrapport på webben. Då arbetar vi på att göra en ny utformning av trygghetsrapporten och resultatet ser du på tisdag den 13 april då nästa trygghetsrapport publiceras.

Att tänka på kring eldning och fyrverkerier

Påskhelgen har historiskt varit en helg där det skjutits en hel del fyrverkerier i vår kommun. De senaste åren har trenden varit minskat smällande. Inför påskhelgen i år har Räddningstjänsten Mitt Bohuslän kontrollerat de tillståndsgivna försäljningsställena i Lysekils kommun och ingen av dem kommer sälja fyrverkerier under påsk.

Utöver fyrverkerier kan du läsa mer i länken nedan om vad du bör tänka på om du eldar påskbrasa.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder har arbetat kvällstid varieriande dagar ute på fältet i, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 12

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Händelser och åtgärder vecka 12

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat uppsökande runt om i hela kommunen under varierande tider från torsdag till och med söndag.

Fältteamets rapporter vittnar om lugna kvällar och många trevliga samtal, men även enstaka händelser som resulterat i kontakt med vårdnadshavare eller Polis.

Lysekil

Händelse: Under promenad i bostadsområde i centrala Lysekil upptäckte fältteamet ett barn som cyklade utan hjälm.
Åtgärd: Fältteamet kontaktade vårdnadshavare och informerade denne om kravet att barn ska ha hjälm när de cyklar.

Händelse: Fältteamet upptäckte en A-traktor som inte hade någon belysning på sitt fordon.
Åtgärd: Samtal med föraren som skulle åtgärda bristen.

Händelse: Vid promenad i centrala Lysekil träffade fältteamet barn som hade ett stökigt beteende.
Åtgärd: Fältteamet pratade med barnen som gick hem efter uppmaning från fältteamet.

Händelse: Fältteamet kontaktades av boende i bostadsområde centrala Lysekil om en bil som stod uppställd på en parkeringsplats i närheten av bostadsområdet. I bilen skulle det sitta ett par personer och dessa gjorde förbipasserande personer oroliga.
Åtgärd: Fältteamet kontrollerade bilen och informerade Polisen om den.

Händelse: I samband med rondering inomhus i en av kommunens idrottshallar upptäckte väktare att någon sparkat sönder en papperskorg.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin av fastighetsenheten.

Händelse: Verksamheten upptäckte att ytterglaset på en fönsterruta på en skolfastighet i centrala Lysekil var trasigt. Oklart när det inträffat.
Åtgärd: Åtgärdat enligt rutin av verksamheten.

Händelse: Unga personer har återkommande under veckan rört sig kring vissa entréer i bostadsområde i centrala Lysekil vilket skapat otrygghet.
Åtgärd: Trygghetsvärdar och övriga medarbetare från det kommunala bostadsbolaget har arbetat för att minimera denna otrygghetsskapande närvaro.

Brastad

Händelse: Inbrott upptäckt i flerbostadshus i Brastad där rot-renovering pågår.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin.

Polismyndighetens information för vecka 12

Mycket lågt inflöde av anmälningar för vecka 12. Totalt 17 polisanmälningar för vecka 12 som är det lägsta resultatet sett till aktuell vecka de senaste 5 åren.

Av de 17 anmälningarna var det inget våldsbrott, en skadegörelse och fem tillgrepp.

Polisen har jobbat med de givna medborgarlöftena, exempelvis synlighet genom bil-/fotpatrull och kontroller med mera. Under denna vecka, i samband med en fordonskontroll, greps en efterlyst person.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.selänk till annan webbplats eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.selänk till annan webbplats eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Kommunens trygghetsarbete

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.