Translate site

Translate

Meny

Medborgardialogen rullar på - nu drar arbetsgruppen igång

Medborgardialog är en metod för att öka medborgarnas delaktighet i beslut och processer i en kommun eller en region.

Fler och fler kommuner och regioner står inför komplexa frågor som är svåra att lösa på egen hand. Arbetet måste ske tillsammans med lokalsamhället. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med forskare och kommuner utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa frågor. Syftet är att hantera frågor som skapar spänning och konflikt i samhället.

Lysekils kommun har under 2020 påbörjat ett utvecklingarbete utifrån SKR:s modell för medborgardialog i komplexa frågor.

Teman från intervjuerna blir grund för dialogerna

Vid årsskiftet färdigställdes perspektivinsamlingen som bestod av ett hundratal intervjuer gjorda under hösten 2020. Materialet från intervjuerna är sammanställt i en så kallad perspektivsammanställning som innehåller de olika teman som de intervjuade har valt att lyfta.

Fokus har varit trygghetsfrågan och ett axplock av de olika teman som lyfts under intervjuerna är: Våra gemensamma miljöer utomhus, ungdomar och kriminalitet, föreningsliv och fritid, vuxennärvaro på stan - fältare, integration och språk, socialt umgänge, förhållningssätt och bemötande, polisnärvaro och bevakning, förebyggande arbete och föräldrastöd med mera.

Perspektivsammanställningen kommer att utgöra en grund för de kommande dialogerna och deltagarna i arbetsgruppen kommer gemensamt att diskutera aktuella teman.  

Arbetsgruppen är klar

Arbetsgruppen består av drygt 30 personer som har anmält sig på egen hand, eller har blivit tillfrågade om att delta i dialogen. Deltagarna representerar olika perspektiv, kommundelar, ålder, kön, härkomst, kultur, kommunala förvaltningar och bolag/ politiker/ privatpersoner, föreningar/ samfund, näringslivet, polisen, media med flera.

Arbetsgruppen kommer att resonera kring och fördjupa sig i både möjligheter och problem för att tillsammans ta fram konkreta förslag som kan bidra till en trygghet för oss alla i vår kommun.

Vi ser med spänning fram emot arbetet och att senare presentera vad för förslag och åtgärder arbetsgruppen kommer fram till i dialogerna kring trygghetsfrågan. Dialogerna startar i slutet av april och pågår fram till midsommar.

Läs mer om medborgardialog:

Medborgardialog - Lysekils kommun

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor - SKRlänk till annan webbplats