Translate site

Translate

Meny

Lägesrapport i trygghetsarbetet – vecka 11

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport i trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Denna veckas lägesrapport är sammanställd utifrån fältteamets rapporter från arbetspassen den gångna veckan och information som delats via måndagsavstämningen i det operativa trygghetsteamet.

Respektera avspärrningen vid "Gubbens Brygga"

Du som vanligtvis promenerar i området kring "Gubbens Brygga" i Södra hamnen i Lysekil måste respektera avspärrningarna som är uppsatta tillfälligt. Vid gårdagens måndagsavstämning i det operativa trygghetsteamet rapporterade samhällsbyggnadsförvaltningen om fotgängare som flyttat på delar av avspärrningarna kring det rasdrabbade området kring "Gubbens Brygga". Avspärrningarna är uppsatta för din säkerhet då det finns en risk att det kommer att ske ytterligare ras. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar just nu med en plan för hur detta ras ska åtgärdas och under tiden måste du som vanligtvis promenerar i området respektera avspärrningen för din egna säkerhet.

Utvecklad brandriskapplikation

Nu har du som tänkt elda eller grilla i skog och mark möjlighet att ta del av mer träffsäkra brandriskprognoser med råd och rekommendationer i en utvecklad brandriskapplikation som kan laddas ner i din smarta telefon.

I vårt område har Räddningstjänsten Mitt Bohuslän sedan en tid tillbaka varnat för den ökade risken för gräsbränder. Samtidigt startas varje år tusentals onödiga bränder i skog och mark i Sverige. I många fall är orsaken det mänskliga beteendet. Nu har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vidareutvecklat appen "Brandrisk Ute" för att kunna ge mer träffsäkra prognoser med råd och rekommendationer för dig som har tänkt elda eller grilla i skog och mark. Läs mer via länken nedan.

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Trygghetsvärdar från Lysekilsbostäder har arbetat kvällstid varieriande dagar ute på fältet i, och i anslutning till, bostadsbolagets områden.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.

Genomförda aktiviteter vecka 11

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet har varit igång under den gångna veckan enligt schema.

Händelser och åtgärder vecka 11

Allmän beskrivning

Fältteamet har arbetat uppsökande runt om i hela kommunen under varierande tider från torsdag till och med söndag.

Fältteamets rapporter vittnar om lugna kvällar och många trevliga samtal, men även enstaka händelser som resulterat i kontakt med vårdnadshavare eller Polis.

Lysekil

Händelse: Fältteamet upptäckte hur en ung person framförde en moped utan hjälm och dessutom med två passagerare som även de saknade hjälmar. När fältteamet närmade sig avvek föraren och passagerarna från platsen.
Åtgärd: Fältteamet informerade polisen om händelsen.

Händelse: Under bilfärd i centrala Lysekil såg fältteamet hur en person utan hjälm framförde samma moped som setts tidigare. När föraren såg fältteamet körde denne ifrån dem.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis via 112.

Händelse: I sitt uppsökande arbete upptäckte fältteamet hur en körkortslös person framförde en bil i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet larmade polisen via 112 om den olovliga körningen.

Händelse: I samband med promenad i bostadsområde i centrala Lysekil såg fältteamet hur moped framfördes i området. Både förare och passagerare saknade hjälm. När föraren upptäckte att fältteamet närmade sig avvek denne från platsen.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis via 112.

Händelse: I samband med promenad i bostadsområde i centrala Lysekil mötte fältteamet en förälder som kom springandes barfota och uppgav att hen sökte efter sitt barn som skulle ha skadat sig.
Åtgärd: Fältteamet hjälpte föräldern i sökandet och kort därefter var barnet påträffat och situationen under kontroll. Kort samtal med föräldern om händelsen.

Händelse: Pedagoger vid förskoleverksamhet i centrala Lysekil upptäckte i samband med studiedag hur unga personer hamnade i konflikt med varandra i ett aktivitetsområde utanför förskoleområdet.
Åtgärd: Det stora antalet inblandade gjorde att pedagogerna larmade polis som kom till platsen.

Händelse: Inbrott i källarförråd upptäckt i flerbostadshus i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Händelse: Bränsle slangat från fordon parkerade i P-hus i bostadsområde utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Händelse: Person befaras ha övernattat i källarförråd i flerbostadshus i bostadsområde i centrala Lysekil.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av bostadsbolaget.

Polismyndighetens information för vecka 11

Medelvecka med totalt 32 anmälningar varav noll anmälningar gällande våldsbrott, en
anmälan gällande skadegörelse och tio anmälningar gällande tillgrepp/stöld varav fyra utgjorde källarinbrott.

Polisen har haft hög närvaro under veckan och bland annat fotpatrullerat i Lysekil vid tre tillfällen och genomfört trafikkontroller. Vid Stångenässkolan genomfördes en hastighetskontroll där två förare rapporterades och i centrala Brastad genomfördes en trafikkontroll där en person rapporterades för bältesförseelse.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.selänk till annan webbplats eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.selänk till annan webbplats eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Kommunens trygghetsarbete

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.