Translate site

Translate

Meny

Ungas röster om livet i Lysekil

Nu kan du ta del av vad unga tycker om livet i Lysekil. 352 elever på högstadiet och 342 elever på gymnasiet fick svara på frågor om fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid.

Under hösten 2020 genomförde elever på högstadiet och gymnasiet LUPP-enkäten. LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkätundersökning som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram. Enkäten består av ungefär 80 frågor som handlar om fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid.

Nu har resultatet av LUPP-enkäten sammanställts i en rapport. Ta del av rapporten i länken nedan.