E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Nu välkomnas besökare till Lysekil kommuns särskilda boenden

Samtliga besökare och personal till kommunens särskilda boenden provtas för covid-19.

I samverkan med Närhälsan Lysekil kommer det här startas upp för personal på tisdag och för besökare på torsdag.

Detta gäller för dig som vill besöka närstående på särskilt boende:

  • Besök ska bokas i förväg så att alla besökare får tid för provtagning innan besöket. Ring aktuell avdelning och boka.
  • Begränsa hur många som kommer och besöker per tillfälle. För att värna de boende så vädjar vi att om möjligt vara max 1 person per besök. Lägenheterna är inte så stora och det är viktigt att kunna hålla avstånd.
  • Fyll i den besöksliggare som finns i anslutning till boendets entré. Det är viktigt så att eventuell smittspårning kan utföras.
  • Utför provtagning enligt instruktion från personal på plats.
  • Följ de instruktioner på boendet som du besöker gällande handhygien och skyddsutrustning. Praktisk information finns i entrén på respektive boende.
  • Håll avstånd under besöket, så väl till din närstående som till personal och övriga boende.