E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Ska jag göra en orosanmälan?

Ledsen flicka.

För barn och unga som far illa kan en orosanmälan vara avgörande för att få en positiv förändring. Här hittar du frågor och svar kring orosanmälningar.

Vad är en orosanmälan och i vilka situationer kan man göra en orosanmälan?

I en orosanmälan anmäler man till socialtjänsten att det finns oro kring ett barn eller en ungdom. Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, kränkningar eller problem i förhållande till sin familj. Det kan också handla om att barn och unga är vittnen till våld eller lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer.

Dessutom finns det barn och ungdomar som far illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självskadebeteende – det kan man också göra en orosanmälan kring.

Det är viktigt att du som befarar att ett barn eller ungdom inte har det bra anmäler detta till socialtjänsten så barnet/ungdomen och dess familj kan få stöd och hjälp.

Vilka uppgifter behöver jag lämna?

När du gör anmälan kan det vara bra att utgå från frågan ”Varför vill jag göra en orosanmälan?” Du behöver beskriva vad det är som gör att du är orolig för barnet. Beskriv det så konkret som möjligt. Är det en specifik händelse som föranleder oron? Vad hände och när? Beskriv även varför du vill göra en orosanmälan just nu. Är det en specifik händelse eller är det en oro som funnits över tid?

Det är även viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter du kan om barnet. Om du vet för- och efternamn och personnummer så lämna det. Om du saknar dessa uppgifter så kanske du vet namnet och en adress eller en förälders namn och adress.

Om du vet att det finns syskon i familjen är det bra om du även uppger deras namn och ålder.

Kan jag vara anonym?

Som privatperson har du rätt att vara anonym. Det är då viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till dig. Om du anmäler i tjänsten har du inte möjlighet att vara anonym.

För barnet och familjens skull är det dock viktigt att du, så långt som möjligt, informerar familjen om att du gör en orosanmälan och varför. Att du visar familjen att du är orolig för barnet kan vara det som krävs för att en förändring skall ske.

Finns det situationer där jag måste göra en anmälan?

Du som arbetar i skola, hälso- och sjukvård eller inom Polisen är skyldig att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn i åldern 0–18 år far illa eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den.

Kommer socialtjänsten att göra en polisanmälan?

Om ett barn misstänks vara utsatt för brott, exempelvis för våld eller övergrepp, tar socialtjänsten alltid ställning till om polisanmälan ska göras eller inte.

Vad händer när socialtjänsten har fått in min anmälan?

När en orosanmälan kommit in till socialtjänsten görs en bedömning, samma dag eller högst inom 24 timmar, där man tar ställning till om socialtjänsten akut behöver agera för att skydda barnet. Inom 14 dagar från det att anmälan har inkommit fattas sedan beslut om en utredning ska göras eller inte. Under dessa dagar tar man kontakt med vårdnadshavare och samtalar med barnet eller ungdomen.

Gäller orosanmälningar bara barn och unga eller kan man göra anmälan om andra människor som behöver hjälp och stöd?

Alla kan behöva stöd eller hjälp någon gång i livet. Du kan göra en anmälan om du har oro för någon, oavsett ålder och vad oron gäller. Det kan utöver barn som far illa handla om misstanke om missbruk, våld, psykisk ohälsa, boende eller att en vuxen person behöver stöd och hjälp för att ta hand om sig.

Hur gör jag en orosanmälan?

Det finns olika sätt att göra en orosanmälan. Du kan:

Om du gör en orosanmälan i tjänsten ska denna vara skriftlig. Du är alltid välkommen att ringa vårt Mottagningsteam på 0523-61 34 90 för att rådgöra.

Viktiga telefonnummer

  • Är situationen akut? Ring 112 om situationen är akut och det är fara för liv. Skicka gärna in en orosanmälan efter samtalet.
  • Om du är osäker på allvaret i situationen kan du ringa till socialtjänstens mottagningsteam på 0523-61 34 90 och prata med en socialsekreterare.
  • På kvällar och helger ringer du 112 och ber att få prata med Socialjouren Fyrbodal.