Translate site

Translate

Meny

Våldshandling i centrala Lysekil

Avspärrningsband i plast med texten polis avspärrat.

Igår, den 19 augusti, knivskars en person i Lysekils stadspark. Händelser av den här karaktären kan skapa oro och osäkerhet i samhället.

I det här skedet följer Lysekils kommun polisens hantering av händelsen. Syftet är att, utifrån polisens förundersökning, identifiera orsaker till brottet och undersöka möjligheter att på sikt förebygga att motsvarande situation inträffar igen.

Du hittar information om den inträffade incidenten i trygghetsgruppens nyhetsbrev ”Trygg i Lysekils kommun”. Nästa nyhetsbrev publiceras i början av september. Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet skickar du e-post till trygghetsgruppen på trygghetsgruppen@lysekil.se.

Trygghetsarbetet i Lysekils kommun

Sedan 2016 har Lysekils kommun och Polisen samarbetat kring trygghet i vår kommun. Utgångspunkten då var en årlig lägesbild som togs fram av Polisen och kommunen i syfte att få en bild över trygghetsläget i kommunen. Resultatet av lägesbilden blev ett antal medborgarlöften som sa att kommunen och polisen skulle genomföra trygghetsfrämjande aktiviteter i kommunen.

Efter en särskilt orolig period i Lysekils kommun under 2018 - med många rapporterade incidenter - beslutade man att utveckla trygghetsarbetet. Det innebar bland annat att man införde arbetsmetoden Effektiv Samordning för Trygghet – ESTöppnas i nytt fönster.

Aktuell information och gemensam lägesbild

Den största förändringen sedan EST infördes är att trygghetsarbetet utgår från aktuell information. Inrapportering sker varannan vecka från ett stort antal verksamheter – både kommunala och privata.

Informationen som samlas in resulterar i en gemensam lägesbild för Lysekils kommun och polisen. Den utgör grunden för vilka trygghetsfrämjande åtgärder som ska göras den kommande tvåveckorsperioden. De som aktivt bidrar till trygghetsarbetet i kommunen är trygghetsvandrare, fältsekreterare, fritidsledare samt väktare och polis. De används till åtgärder på kort sikt. Samtidigt tittar EST-gruppen på lång sikt hur trygghet kan främjas genom åtgärder i den fysiska miljön.

Utveckling av trygghetsarbetet

Som ett led i att utveckla EST-arbetet har inrapporteringen digitaliserats. Det förväntas ge bättre möjligheter att följa upp inträffade händelser och utvärdera effekterna av genomförda insatser.

Under hösten kommer planering av medborgardialoger påbörjas. Förhoppningen är att dialogerna genomförs under våren 2020. Syftet med medborgardialogerna är att höra vad just du som kommuninvånare anser om trygghetsläget i Lysekils kommun. Håll utkik på vår hemsida och nyhetsbrevet för mer information om detta. Vill du få nyhetsbrevet lämna din mailadress: trygghetsgruppen@lysekil.se

Följ Lysekils kommuns trygghetsarbete

Du kan följa kommunens trygghetsarbete i nyhetsbrevet ”Trygg i Lysekils kommun” som publiceras fem gånger per år. Nästa nyhetsbrev publiceras i början av september. I länken nedan kan du läsa tidigare nyhetsbrev.

Nyhetsbrev ”Trygg i Lysekils kommun”

Om du har några frågor kring trygghetsarbetet i Lysekils kommun kan du kontakta trygghetsgruppen på trygghetsgruppen@lysekil.se.