Meny

Dags att nominera till folkhälsopris för 2019

Bertil Holmberg - vinnare av folkhälsopriset 2018.

Bertil Holmberg vann folkhälsopriset 2018.

Senast 15 maj vill vi ha in årets nomineringar.

Varför folkhälsopris?

Lysekils kommun vill uppmuntra och uppmärksamma initiativ som stärker och stimulerar en förbättrad folkhälsa i Lysekils kommun.

Vem kan nomineras?

Lysekils folkhälsopris delas ut till en person, en grupp av personer, en förening eller liknande som gör särskilt uppmärksammande insatser inom folkhälsoarbetet eller som på ett aktivt sätt arbetar för att förbättra folkhälsan i Lysekils kommun. Den/de som nomineras ska vara bosatta i kommunen eller genom sin verksamhet ha nära anknytning till Lysekils kommun och på så vis verka för en bättre folkhälsa i kommunen.

Vad består priset av?

Folkhälsopriset består av ett diplom och en summa av 6000 kr och finansieras av rådet för folkhälsa och social hållbarhet.

Hur nominerar jag?

Förslag till pristagare kan ges av såväl enskilda personer som av ideella organisationer. Ni skickar in er nominering med motivation senast den 15 maj 2019.

Via e-post till: anna.nyman-holgersson@lysekil.se

Via brev till:
Lysekils kommun
Att. Folkhälsostrateg
453 80 Lysekil

När delas priset ut?

En beredningsgrupp från rådet för folkhälsa och social hållbarhet går igenom nomineringarna i slutet av maj och beslutar om vem/vilka som ska tilldelas priset. Priset delas ut på nationaldagen den 6 juni 2019.