Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Flyktingmottagande

Lysekils kommun följer de direktiv och riktlinjer som är uppsatta av Migrationsverket som är ansvarig myndighet för mottagandet av flyktingar.

Invasionen i Ukraina har resulterat i den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Fram tills den 19 april 2022 anger UNHCR (FN:s flyktingorgan) att över 5 miljoner människor har flytt från Ukraina sedan krigats början, den 24 februari. Sverige har tagit emot drygt 34 500 registrerade flyktingar från Ukraina. Antal registrerade i Västra Götalands län drygt 5 450 ukrainska medborgare.

Fredagen den 4 mars beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Situationen i Sverige

Hur många människor har kommit till Sverige från Ukraina?

Drygt 34 500 personer har registrerat sig hos Migrationsverket och befinner sig i Sverige. Mörktalet kan dock vara stort eftersom människor från Ukraina som har ett pass får vistas i Sverige i 90 dagar utan visum.

Har Sverige stängt sina gränser?

Nej, Sverige har inte stängt sina gränser. Människor kommer fortfarande till Sverige men inte lika många som kom under en period tidigare i vår. Sverige hjälper fortfarande Ukraina i kriget mot Ryssland, tar tydliga ställningstaganden mot Rysslands agerande och hjälper de människor som tvingas fly så gott vi kan. Sverige tar sitt ansvar.

Har du tagit emot skyddsbehövande människor i ditt hem?

Du som har tagit emot en människa på flykt i ditt hem behöver se till att personen kontaktar Migrationsverket för registrering så att hen får ett beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man har rätt till bistånd enligt lagen om asylsökande.

Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar möjlighet att betala för sig själva, får du själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket. Efter beslut om uppehållstillstånd har den skyddsbehövande personen rätt till ersättning.

Du som privatperson kommer inte få någon ekonomisk ersättning för att ha öppnat upp ditt hem för flyktingarna. Om du inte längre kan försörja de skyddsbehövande människorna, att de inte längre kan bo kvar hos dig, måste de kontakta Migrationsverket för att få hjälp med boende. Det är Migrationsverket som ansvarar för att bistå om en skyddsbehövande behöver hjälp med boende, det är därför Migrationsverket man måste vända sig till och inte kommunen. Det går bra att lämna önskemål om att man vill bli anvisad till Lysekil men det finns inga garantier att det händer, utan man kommer bli anvisad dit där Migrationsverket har lediga boenden.

Läs mer om detta under Migrationsverkets roll – Anvisade och eget boende (EBO).

Det är också viktigt att tänka på:

  • Att öppna sitt hem kräver ett stort ansvar. Då det är dessutom handlar om utsatta människor som flytt från krig så finns det tyvärr en stor risk att de inte mår bra och behöver stöd i hanteringen och bearbetningen av vad som hänt.
  • Är boendet tillräckligt stort för ytterligare en eller flera personer? Det måste vara trivsamt för alla.
  • Att ta emot någon som inneboende under en kortare period är ok, men att hyra ut i andrahand utan hyresvärden eller bostadsföreningens tillstånd är däremot inte det.
  • Är det ett barn under 18 år som ska tas emot? Då måste det gå via myndigheter. Om vårdnadshavare ej är med är man skyldig att kontakta socialtjänsten i kommunen.
  • Som privatperson får man inte heller ta hand om ensamkommande flyktingbarn utan att ha fått godkänt från myndigheterna. Vill man hjälpa ett barn under 18, som inte har med sig en vårdnadshavare, ska man kontakta socialtjänsten i sin kommun.

Till dig som vill hjälpa

Som privatperson finns många olika alternativ för att ge stöd till befolkningen i Ukraina, via hjälporganisationer eller olika privata alternativ. Tänk på att det kan vara klokt att välja hjälporganisationer som kontrolleras så att pengarna går till det ändamål som utlovas, dessa har så kallade "90-konton".

Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer med kontrollerade 90-konton. Länk till annan webbplats.

Lysekils kommun har ingen egen insamling av saker, kläder, mat eller andra förnödenheter utan vi hänvisar till frivilligorganisationer.

Nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer att utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering.

Jämställdhetsmyndigheten – till dig som möter människor på flykt från Ukraina Länk till annan webbplats.

Migrationsverkets roll

Vad beslutar Migrationsverket om?

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.

Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som är de som formar Sveriges migrationspolitik. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende.

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en sökande.

Vad betyder massflyktdirektivet?

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller:

  • ukrainska medborgare som var bosatta i Ukraina
  • personer med uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

Här hittar ni mer information om massflyktsdirektivet: Frågor och svar om massflyktsdirektivet - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Skillnad mellan anvisade och eget boende (EBO)

Du som kommer till Sverige som flykting kan ordna boende på egen hand eller få hjälp av Migrationsverket.

Du som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket personligen. Migrationsverket hjälper de som inte kan ordna eller betala för sitt eget boende. Du får inte själv välja var du ska bo utan måste vara beredd på att flytta till en ort där det finns lediga bostäder (anvisad).

Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand (EBO) får du betala hyran själv, eller att personen du bor hos betalar för dig. Kom ihåg att meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt boende på egen hand.

Om du först ordnar ditt boende på egen hand, men din situation senare förändras så att du efter att du har fått beslut behöver Migrationsverkets hjälp med boende ska du kontakta Migrationsverket.

Läs mer här: Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Söka asyl hos Migrationsverket

Ukrainska medborgare kan besöka Sverige under 90 dagar utan att registrera sig eller söka asyl. Men då får man ingen hjälp av svenska myndigheter och måste stå för sin egen försörjning.

För att få rätt till skydd, till exempel evakueringsboende i väntan på permanent lösning, utbildning till barnen samt vård, behöver man registrera sig hos Migrationsverket.

Migrationsverkets e-tjänst för att söka asyl

Den sökande behöver inte besöka Migrationsverket förrän myndigheten fattat beslut, såvida man inte behöver hjälp med boende.

För att använda tjänsten krävs en e-postadress, en mobiltelefon och en digital kopia på pass eller id-handlingar för de vuxna som omfattas av ansökan.

Länk till e-tjänst för att söka asyl enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats.

Lysekils kommuns roll

Hur många har kommit till Lysekil från Ukraina?

Drygt 100 människor har kommit via anvisning från Migrationsverket, det vill säga att Migrationsverket har placerat de här. Cirka 50 stycken har kommit på egen hand och bor hos privatpersoner. Dessa 50 har registrerat sig hos Migrationsverket och på så sätt vet vi att de befinner sig här.

Exakt hur många som befinner sig i kommunen, som inte har registrerat sig eller varit i kontakt med oss vet vi inte, eftersom människor från Ukraina som har ett pass får vistas i Sverige i 90 dagar utan visum.

Hur arbetar Lysekils kommun med flyktingmottagandet?

Varje vecka träffas förvaltningschefer, avdelningschefer och bolagschefer för en avstämning. På mötet deltar också en representant från kommunikationsavdelningen, säkerhetsstrategen och sociala hållbarhetsstrategen.

Kommundirektören är länken mellan gruppen och politiken och sociala hållbarhetsstrategen är länken mellan gruppen och den arbetsgrupp som tillsatts.

Arbetsgruppen består av representanter från varje förvaltning, kommunalt bolag och vården. Flyktingmottagandet diskuteras också kontinuerligt inom kommunledningsgruppen och inom förvaltningarnas ledningsgrupper. Arbetsgruppen träffas en gång i veckan.

Kommunen har anställt två samhällsguider som pratar svenska, ryska, ukrainska och engelska. Detta för att underlätta vägen in i samhället för de människor som flytt kriget.

Vilket ansvar har Lysekils kommun?

Kommunen beslutar om hur många vi har möjlighet att ta emot. Faktorer som påverkar det beslutet är bland annat arbetsmarknadsförutsättningar och möjlighet till boende och skola. Här har vi en kontinuerlig intern dialog mellan förvaltningar och en nära dialog med näringsliv, vården och civilsamhället.

Vår ambition är att skapa en så god levnadsstandard som möjligt för de människor som anvisas hit och som själva väljer att bosätta sig i vår kommun.

Vi har också en god samverkan med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och andra aktörer/myndigheter för att skapa så goda förutsättningar ett bra mottagande och levnadsstandard som möjligt.

Lysekils kommun har tagit ett beslut om att kommunen kan ta emot 200 människor som flyr kriget från Ukraina.

Förskola och skola

Har flyktingar rätt till förskola?

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Familjen har då rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Barn i åldern 1-12 år har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller är föräldraledig (och omfattas av föräldraledighetslagen).

Allmän förskola

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till så kallad allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan. Verksamheten är avgiftsfri.

Har flyktingar rätt att gå i grundskola?

Ja, om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Hur gör jag ansökan om förskola eller skola?

För att din ansökan ska prövas behöver du ha anmält dig till Migrationsverket och fått bekräftat att du omfattas av massflyktdirektivet eller har sökt asyl i Sverige.

Information in other languages

Emergency information from the Swedish authorities Länk till annan webbplats.

Information from the Swedish authorities about what is going on in the region right now and advice on how to manage your concerns.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

A website run by the County Administrative Boards that contains information about Sweden for asylum seekers and people who have recently been granted a residence permit.

Om sidorna vi länkar till

Msb.se Länk till annan webbplats. – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. – En webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Sköts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats. – Försvarsmakten är en svensk myndighet vars främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats. – En kostnadsfri guide till det svenska samhället på 10 språk. Sveriges länsstyrelser ansvarar för informationen.

migrationsverket.se Länk till annan webbplats. - Myndighet som hanterar frågor kring migration och skyddsbehov.

Varför kommer det inte fler människor från Ukraina till Lysekil?

Rysslands invasion av Ukraina har resulterat i den snabbaste flyktingvågen sedan andra världskriget. Nedan visas en tabell över antal ansökningar till Migrationsverket enligt massflyktsdirektivet.

Som man kan se var det otroligt många som ansökte om tillfälligt skydd genom massflyktsdirektivet under mars månad, en siffra som minskat under april månad.

I mitten på april presenterade Migrationsverket ett länstal, alltså hur många skyddsbehövande människor varje län i Sverige ska ta emot med syftet att skapa en jämnare fördelning över landet. Efter detta har Länsstyrelserna fått i uppdrag att fördela länstalet mellan länets kommuner. Hur och när dessa människor kommer till vår kommun vet vi inte i nuläget.

Mer information om detta och om Lysekils fördelningstal här: Så fördelas skydds­be­hö­vande ukrai­nare över landet - Migrationsverket. Länk till annan webbplats.

Antal ansökningar:

Skriv tabellbeskrivning här

Februari 2022

Mars 2022

April 2022

191

26 558

7336

Hjälp med boenden

Det är många som hör av sig till oss som vill hjälpa till med boende. Vi är otroligt tacksamma och glada för att ni hör av er och engagerar er, att vi hjälps åt behövs i dessa tider.

Lysekils kommun har i dagsläget fått in ett flertal intresseanmälningar om tillgängliga bostäder. I dagsläget har vi inga behov av extra boenden utöver de boenden som kommunen tillhandahåller. Vi sparar de kontaktuppgifter som kommit in till oss och återkommer om behov skulle uppstå.

Vill du hjälpa till som volontär i aktiviteter för nyanlända ?

Nu håller flera olika aktiviteter på att startas upp som riktar sig till personer som vill lära sig svenska, lära sig om svenska samhället och som vill träffa nya människor! För att aktiviteterna ska bli så bra som möjligt så behöver vi också volontärer som kan prata svenska, som vill lära känna nya människor och som vill hjälpa andra att lära sig mer om Lysekil och Sverige.

Låter det här som något för dig?

Hör av dig till:

Studieförbundet Vuxenskolan
Annie Pettersson
E-post: annie.pettersson@sv.se
Telefon: 070-6643729

ABF
Helene Ödegaard
E-post: helene.odegaard@abf.se
Telefon: 073-5173101