Translate site

Translate

Meny

Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan. Här kan du som företräder dödsboet få mer information.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än kostnader i samband med begravningen. En dödsboanmälan görs av socialnämnden. Anmälan bör lämnas in senast två månader från dödsdagen. Boutredaren skickar dödsboanmälan till skattemyndigheten.

Dödsboanmälan och begravning

Du kan ansöka om bistånd till mellanskillnaden mellan tillgångarna i dödsboet och begravningskostnaden.

Tillgångar

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningen och andra kostnader som hör ihop med dödsfallet. Exempel på kostnader är sten, uppsägningshyra. Detta innebär att inga räkningar som till exempel telefon eller el ska betalas.

Fastighet, tomträtt och bostadsrätt

Finns det en fastighet eller tomträtt i dödsboet ska du inte göra någon dödsboanmälan. I vissa fall ska du göra en dödsboanmälan om det finns en bostadsrätt. Här är det aktuella marknadsvärdet som avgör. Är du osäker så kontakta boutredaren för råd.

Räkningar till dödsboet

När det kommer räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar, ska de anhöriga kontakta fordringsägarna och meddela detta. När dödsboanmälan är registrerad hos skattemyndigheten ska de anhöriga begära en kopia och skicka till varje fordringsägare.

Alla skulder, utom begravningskostnad och lån där det finns borgensman, avskrivs om det saknas tillgångar.

Begravningsombud

Begravningsombud i Lysekil kommun inom Lysekils pastorat:

Hasse Kvillebo
Kvillebo Juridik AB
Kvillevägen 6
457 43 Fjällbacka
0706-44 91 00
juridikab@kvillebo.se