Translate site

Translate

Meny

Rehabilitering

Om du är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården kan du få hjälp med rehabilitering via kommunens rehabenhet.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter bedömer ditt behov av rehabilitering och genomför behandling, träning och hjälpmedelsutprovning. De delegerar vissa arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och handleder i omvårdnadsarbetet. 

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns i det hemvårdsområde som du tillhör.

Om du inte är inskriven i hemsjukvården och söker arbetsterapeut eller fysioterapeut tar du kontakt med Kuling rehab och hälsa eller Backa rehab.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten arbetar med brukare som på grund av skada eller sjukdom har eller riskerar att få nedsatt aktivitetsförmåga. Brukarens egna resurser tas tillvara och utvecklas utifrån brukarens behov och önskemål.

Arbetsterapeutens uppgifter:

  • Arbetsterapeutisk utredning och bedömning, fastställande av mål och utvärdering.
  • Förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder.
  • Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
  • Utredning och intyg om behov av bostadsanpassning.
  • Information, undervisning och handledning för patient, personal och anhörig.

Fysioterapi

Fysioterapi innebär att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa brukarens förmåga till aktivitet och rörelse.

Fysioterapeutens uppgifter:

  • Funktionsbedömning, målsättning, behandling/träning och uppföljning.
  • Förebyggande arbete.
  • Bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel.
  • Information, undervisning och handledning för patient, personal och anhörig.
  • Ergonomi.