Translate site

Translate

Meny

Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård som ges i hemmet av kommunens sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vissa uppgifter kan också utföras av annan personal.

Exempel på sjukvård kan vara:

  • Såromläggning
  • Blodprovstagning
  • Läkemedelshantering
  • Kateterskötsel
  • Injektioner
  • Rehabilitering

Vem kan få hemsjukvård?

För att få hemsjukvård måste du vara inskriven i hemsjukvården. Du blir inskriven i hemsjukvården om du inte kan ta dig till vårdcentralen av medicinska skäl och därför behöver vård hemma.

Om du är tillfälligt sjuk och normalt kan besöka vårdcentralen skrivs du inte in i hemsjukvården. Om du själv kan ta dig till vårdcentralen har du inte rätt till hemsjukvård.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård betalar du ett fast belopp oavsett antal besök. Följande är avgiftsbefriade från hemsjukvårdsavgift:

  • Barn och ungdomar till och med 19 år.
  • Personer som också har hemtjänst.

Du som bara har larm eller mat- och varudistribution måste även betala hemsjukvårdsavgift.
Har du inte tillräckliga medel för dina personliga behov kan du ansöka om avgiftsjämkning.