Translate site

Translate

Meny

Ansvarsfördelning kommun och region

Vi ansvarar för att du har tillgång till god hälso- och sjukvård i Västra Götaland. Det gäller allt från förebyggande friskvård till avancerad specialistvård på sjukhus, vård i hemmet och rehabilitering.

Västra Götalandsregionen ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvården.

Kommunens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterske- arbetsterapeut och sjukgymnastnivå till de personer som:

  • Bor i särskilt boende eller på korttidsboende.
  • Har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller långvarig rehabilitering.
  • Finns på dagverksamhet.

När dessa insatser ges ska kommunen även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Alla insatser som den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder ska utgå ifrån ditt behov, du ges möjlighet att vara delaktig i din vård och behandling.

Lysekils kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus.

Övergripande ansvarig i kommunen

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården.

Klagomål

Patientnämnden är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor rörande hälso- och sjukvård, folktandvård eller vården i kommunen.