Translate site

Translate

Meny

Riksfärdtjänst

Om du vill åka utanför färdtjänstområdet (Fyrbodals området) kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vad är riksfärdtjänst?

Den som på grund av stort och varaktigt funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare och syftet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet kan beviljas riksfärdtjänstresa.

Rätt till färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst, då kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Hur funkar en riksfärdtjänstresa?

En resa med riksfärdtjänst kan göras med allmänna kommunikationer (tåg, flyg, båt eller buss), taxi eller med särskilt anpassat fordon. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och de allmänna kommunikationernas utformning avgör vilket färdsätt som beviljas.

Kan du resa med allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare beviljas detta resesättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kostsamma färdsättet för huvudmannen.

Ibland beviljas riksfärdtjänst bara för en del av resan och ibland beviljas riksfärdtjänst i kombination med allmänna kommunikationer och anslutningsresor med bil eller specialfordon.

Vid ansökan om riksfärdtjänst ska ansökan inkomma till färdtjänsthandläggaren senast 14 dagar innan önskad avresa. Vi storhelger görs ansökan 1 månad innan avresa.

Hur går det till att få riksfärdtjänst?

Du ansöker om riksfärdtjänst genom att skicka in eansökan eller att fylla i en blankett. Båda tjänster finns på www.lysekil.selänk till annan webbplats. Även om du tidigare fått en riksfärdtjänstresa beviljad och återigen behov av riksfärdtjänst måste du ansöka på nytt. Utredning av riksfärdtjänst tar ca 2 veckor.

Om handläggaren bedömer att du har rätt att göra resan med riksfärdtjänst får du ett tillstånd. Det är färdtjänsthandläggaren som beställer din resa hos riksfärdtjänsten.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

När du åker riksfärdtjänst får du betala en egenavgift. Avgiften betalar du till taxichauffören. Hur mycket avgiften blir beror på var du ska åka.

Egen beräkning räknas via Google Maps genom att skriva in orterna du ska resa mellan och se hur lång din resa är. Kan du se i listan hur stor egenavgiften blir för din resa. Riksfärdtjänsten använder sig av mer avancerade mätverktyg för att mäta res sträckan vilket kan medföra att egenavgiften blir en annan än den du beräknat.

  1. Gå in på Google Maps https://www.google.com/mapslänk till annan webbplats . Klicka där på pilen ”vägbeskrivningar” bredvid förstoringsglaset.
  2. Skriv in varifrån och vart du vill resa (orter inom Sverige).
  3. Se i listan här till vänster vilken egenavgift du ska betala. Tänk på att priset är olika om du är över eller under 26 år.

Mer information

Riksfärdtjänst avser endast resor inom Sverige.

Riksfärdtjänst Sverige: https://www.rft.se/länk till annan webbplats

Telefon: 016–150 550