Meny

Mötesplatser, träffpunkter


LysekilsBostäder har ett seniorboende på Järnvägsgatan 6 som har vissa aktiviteter som drivs av Svenska kyrkan. Mer information finns i entrén på Järnvägsgatans seniorboende

Lysekilshemmet har en dagverksamhet för dig med demenssjukdom. För att delta i Lysekilshemmets dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut.

För dig som bor i särskilt boende finns aktiviteter på boendet.