Meny

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning finns det många hjälpmedel som kan underlätta i vardagen, göra dig mer självständig eller minska risken för fall.

Du som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården eller bor på något av kommunens särskilda boenden kan få låna hjälpmedel av Lysekils kommun.

Exempel på hjälpmedel är manuell rullstol, rollator, badbräda och toalettförhöjning. För att du ska få rätt sorts hjälpmedel görs alltid en individuell bedömning. Inom kommunen är det en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut som gör den individuella bedömningen, förskriver och provar ut hjälpmedlet i hemmiljön. Du får instruktioner, information och träning i att använda hjälpmedlet.

Hjälpmedlet är personligt och ska inte överlåtas till någon annan.

Kontrollera ofta att hjälpmedlet är utan fel och brister. Be närstående eller personal om hjälp om du har svårt att själv kontrollera ditt hjälpmedel.

Om hjälpmedlet förkommer, förstörs eller inte lämnas tillbaka är du skyldig att ersätta skadan.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka till Rehabenheten på Skärgårdshemmet, plan 3. Det är viktigt att hjälpmedlet är ordentligt rengjort och att alla tillbehör återlämnas, även instruktionsbok. Skriv ditt namn och personnummer på en lapp tillsammans med det återlämnade hjälpmedlet.

Kontakta Rehabenheten om du inte har möjlighet att återlämna hjälpmedlet på egen hand.

Kontakta också oss om du flyttar till en annan kommun.