E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Tillfällig vistelse i Lysekils kommun

Tillfällig vistelse-”sommargäst” Lysekils kommun

Resor till och från Lysekils kommun i Coronatider

Invånare, besökare och delårsboende - nu måste vi alla hjälpas åt för att minimera smittspridning.

Lysekil är en kommun med många besökare och delårsboende och ni är viktiga för lokalsamhället, inte minst för våra näringsidkare.

Vi vill dock i dessa tider påminna om att Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet och att man är restriktiv med icke nödvändiga resor för att hålla ner smittspridningen i landet så vi ger hälso- och sjukvården bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter.

– Vi måste alla i detta läge göra vad vi kan för att minimera smittspridningen, inte minst av omsorg till våra äldre och personer i andra riskgrupper. Det ligger ett stort ansvar på var och en av oss att tänka oss för innan vi reser, detta gäller både till och från Lysekil, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Hemtjänst eller hemsjukvård vid tillfällig vistelse

Den som bor i en annan kommun i landet har rätt att ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård om man till exempel vill besöka sin sommarstuga eller nära och kära i Lysekil. Folkhälsomyndigheten går med anledning av Covid-19 ut med starka rekommendationer om att personer över 70 år och andra i riskgrupper bör stanna i sin hemkommun.

I det läge som råder har hemtjänst och hemsjukvård inom kommunen ett mer ansträngt läge och det blir svårt att ge den vård och omsorg vi vanligtvis ger. Sjukfrånvaron är högre och vi behöver planera för eventuellt ännu högre frånvaro.

– Därför uppmanar vi nu alla som tillhör en riskgrupp och tänker ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård vid tillfällig vistelse att följa de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger, säger Eva Andersson, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Covid-19 - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Till dig som tillfälligt ska vistas i Lysekils kommun

Har du beslut om insatser i din hemkommun och behöver tillfällig insats i Lysekils kommun?
Då tar du kontakt med din biståndshandläggare som ger vistelsekommunen uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om i din hemkommun.
Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen.
Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din bosättningskommun.

Till dig som tillfälligt ska vistas i annan kommun

Har du beslut om insatser i din hemkommun och planerar att åka på en semestervistelse i en annan kommun?
Då tar du kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun som ger vistelsekommunen uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om här i Lysekils kommun.
Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din bosättningskommun.

Hemsjukvård vid tillfällig vistelse

Om du som vistas på annan ort behöver hemsjukvård så tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställningen till Lysekils kommun.

Ta kontakt i god tid

Det är viktigt att du som planerar att tillfälligt vistas i annan kommun tar kontakt med din biståndshandläggare eller hemsjukvården i din bosättningskommun så tidigt som möjligt. Dock senast fyra veckor innan ankomst till sommarboendet så att planering av insats kan ske.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Vårdtagare som är bosatt i annan kommun och önskar insats i Lysekils kommun under semestervistelse i enlighet med Socialtjänstlagen.
Beställning av insats görs av biståndshandläggare i bosättningskommunen.

Beställning av insats skall ha inkommit till Lysekils kommun minst fyra veckor innan ankomst till sommarboendet så att planering av insats kan ske.

Semesterbostaden ska vara anpassad efter sökandes behov. Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden ska dessa tas med till semesterbostaden. Larm ska inte tas med. Finns behov av att anpassa insatserna till de förhållanden som råder i semesterbostaden kommer enhetschef eller annan i hemvårdsgruppen att kontakta bosättningskommunens biståndshandläggare.

Om inte timtaxa anges i beställningen från bosättningskommunen kommer Lysekils kommun att debitera timtaxa för insatser enligt Västkoms rekommendationer.
För installation samt avinstallation för larm debiterar vi 1,5 timmar vardera samt 15 minuter per vecka för beredskap att svara på larmen.
Den fasta larmkostnaden är 300 kronor per månad.
Vid utryckning på larm debiteras enligt Västkoms rekommendationer.
Matdistribution sker i Lysekils kommun genom att varm mat transporteras av hemvårdspersonal. För detta ersätts hemvårdsgruppen med 15 minuter per dag enligt timtaxa, vilket kommer att debiteras bosättningskommun tillsammans med matkostnaden. Fakturering av insatser kommer att ske en gång per månad alternativt efter semestervistelsens slut.

Alla ändringar av grundbeställningen ska kompletteras via krypterad e-post till vuxenenheten@lysekil.se

Har du frågor kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter telefon 0523-61 30 00

Till dig som ansvarar för hemsjukvård och hemrehab i bosättningskommunen

När det gäller hemsjukvård ska vårdgivare i bosättningskommunen kontakta sjuksköterska i Lysekils kommun på telefon 0523-61 35 20 och lämna ett meddelande så ringer vi upp. Lämna gärna ett faxnummer direkt i meddelandet.

Har du frågor kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter telefon 0523-61 30 00