Meny

Demens

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Om din demenssjukdom gör det svårt för dig att delta i sociala sammanhang på samma sätt som tidigare kan en så kallad dagverksamhet vara ett bra alternativ. Det ger dig möjlighet till en sysselsättning i vardagen.

Det kan röra sig om några timmar i veckan eller en stund varje dag. Att besöka en dagverksamhet kan vara ett sätt att bryta ensamhet och isolering.
Det kan också vara en lösning om du bor med någon anhörig och har svårt att vara hemma själv när den personen är borta på dagarna. För en anhörig kan vistelsen på dagverksamhet innebära en avlösning.

Kommunen erbjuder dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
För att delta i en dagverksamhet behöver du bli beviljad en plats. På en dagverksamhet erbjuds sällskap och aktiviteter och det finns personal på plats.
Det finns möjlighet att äta frukost och lunch.
Den person som har svårt att ta sig iväg på egen hand kan få hjälp att ta sig till och från dagverksamheten. Dagverksamhet är avgiftsbelagd och räknas med i maxtaxan.

Ansökning görs hos vuxenenheten i kommunen.
Vill du veta mer så kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare som du når via kommunens växel. 
Biståndshandläggarna har telefontid på vardagar klockan 8:30-9:30.