Translate site

Translate

Meny

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Lysekils kommun tar ut avgifter för hjälp i hemmet. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och får inte överstiga kommunens självkostnad för insatserna. Just din kostnad för hjälp i hemmet räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och omfattningen på de insatser du får.

Avgifter 2021

Du betalar aldrig mer än den lagstadgade maxtaxan som för år 2021 uppgår till 2 139 kronor per månad. Avgift för mat, tekniska hjälpmedel, tvätt och resor ingår inte i maxtaxan.

Trygghetslarm

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgiften för trygghetslarm är 300 kronor per månad.

Hemtjänst

Avgiftens storlek beror på din inkomst, din bostadskostnad och hur mycket hjälp du får.

Fler än en insats eller insatser dagligen: Max 2 139 kronor per månad.

En insats varje eller varannan vecka: Max 1 656 kronor per månad eller 828 kronor per person och månad om även make/maka/sambo har hemtjänst.

En insats var tredje vecka: Max 1 200 kronor per månad  eller 600 kronor per person och månad om även make/maka/sambo har hemtjänst. 

Avgift för mat

Abonnemang per månad: 1724 kronor per månad inklusive en distributionsavgift på max 324 kronor per månad.

Avgiften för distribution beror på din inkomst, din bostadskostnad och ingår i maxtaxan.

Dagverksamhet

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 2 139 kronor per månad.

Förutom avgift för dagverksamhet betalar du för de måltider du får på dagverksamheten. Avgiften för mat vid dagverksamhet är 63 kronor per dag. Resor till och från dagverksamheten kostar 39 kr per enkelresa (ej aktuellt vid social dagverksamhet).

Korttidsplats/Växelvård

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 71 kronor per dygn.

Förutom avgift för korttidsvård betalar du för de måltider du får vid korttidsboendet. Avgiften för mat vid korttidsboende är 127 kronor per dygn.

Hemsjukvård (Kommunal hälso- och sjukvård)

Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 300 kronor per månad.

Sjukgymnastik

Ingår i avgift för hemsjukvård.

Utfärdande av intyg/utlåtande av arbetsterapeut

300 kronor per intyg

Tekniska hjälpmedel

80 kronor per ordination

Tvätt

50 kronor per tvättillfälle

Lunch vid dagcentral på Järnvägsgatan och Stångenäshemmet

Personer med biståndsbeslut om måltid: 65 kronor per måltid utan moms

Personer utan biståndsbeslut 75 år eller äldre: 65 kronor per måltid inklusive, 12% moms

Personer utan biståndsbeslut yngre än 75 år: 75 kronor per måltid, inklusive 12% moms.

Bostadstillägg för pensionärer (BTP)

Du kan söka bostadstillägg för pensionärer för din hyra/boendeavgift. Storleken på bidraget beror på din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation.

Kontakta oss

Kontakta gärna socialkontorets avgiftshandläggare för ytterligare upplysningar. De träffas säkrast under telefontid.