Meny

Anhöriga och stöd

Finns det en familjemedlem eller vän som på grund av en diagnos, funktionsnedsättning eller missbruk behöver hjälp och stöd av dig?

Då kan du själv få stöd. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Vem är anhörig eller närstående?

Du kan vara förälder, barn, syskon, make, maka, sambo, särbo, vän eller annan person som har en nära relation till den som har behov av vård och omsorg.