Meny

Demens

För dig med demenshandikapp och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg, bland annat dagverksamhet, korttidsboende och hemtjänst.

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Demens innebär att vissa hjärnfunktioner har försämrats. Det kan ge minnesstörningar, förvirring, personlighetsförändring och påverka förmågan att kontrollera känslorna.

Enbart ett försämrat minne räcker inte för att ställa diagnosen demens. Det naturliga åldrandet medför inte demens och all glömska är inte demens.

Behovet av stöd varierar vid demenssjukdom och möjligheterna till stöd och omvårdnad anpassas efter behov.

Dessa insatser kan bli aktuella:

  • Anhöriggrupper, för närstående till demenssjuka.
  • Dagverksamhet, som ger gemenskap för den demenssjuke samt stöd och avlastning för närstående.
  • Hemtjänst, avlösning i hemmet, omvårdnadsinsatser, matleverans.
  • Hjälpmedel för en tryggare hemsituation.
  • Korttidsplats, kortare avlastningsperioder.