Meny

Aktiviteter, social dagverksamhet

tre äldre personer sitter på en parkbänk

Social dagverksamhet vänder sig till dig som är äldre, bor hemma och av olika anledningar är i behov av aktivitet och gemenskap.

Du behöver ett biståndsbeslut för att delta

För att kunna delta i social dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut och du ansöker genom kommunens biståndshandläggare. Eftersom social dagverksamhet är en biståndsbedömd insats betalar man en avgift för att delta.

Aktiviteter

Gruppen kan som mest bestå av åtta deltagare och aktiviteterna utformas tillsammans med deltagarna.

Exempel på aktiviteter kan vara:

  • Balansträning och koordination
  • Bingo
  • Boule
  • Lyssna på musik
  • Lära sig om mobiltelefoner
  • Promenader
  • Spela spel

Dagverksamheten erbjuder kaffe och lunch till självkostnadspris.

Om du vill ansöka om social dagverksamhet

Om du vill ansöka om social dagverksamhet är du välkommen att vända dig till kommunens biståndshandläggare. Se kontaktuppgifter längst upp på sidan.

Resor

Du som deltar i social dagverksamhet ansvarar själv för resorna till och från verksamheten. Färdtjänst kan användas om du är beviljad detta. Om det är promenadavstånd till dagverksamheten kan du ansöka om promenadstöd från hemvården, detta gör du hos biståndshandläggaren. Bussresor är kostnadsfria för äldre personer över 75 år.

Samverkan frivilliga

Lysekils kommun samarbetar gärna med frivilliga personer eller organisationer för att nå ett gott resultat. Om du eller din organisation vill bidra till social dagverksamhet är ni välkomna att kontakta avdelningschefen för Vård- och omsorg, telefonnummer 0523 – 61 33 38.