Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Missbruk och beroende

Vuxenenheten arbetar för att förebygga och motverka missbruk och beroende av alkohol, narkotika samt spel om pengar. Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruks- eller beroendefrågor kan vända dig till oss.

Har du eller en närstående en beroendeproblematik?

Alkohol, droger och andra beroenden påverkar ditt och omgivningens liv negativt. Är du orolig för ditt eget beroende eller någon annan person i din närhets beroende? Då kan du vända dig till Mottagningsteamet för att få hjälp och stöd.

Vad kan jag få för hjälp?

Hjälp och stöd till ungdomar och vuxna med missbruksproblematik sker i första hand på hemmaplan med öppenvårdsinsatser. Alla insatser föranleds av en utredning där socialsekreterare kartlägger dina behov och utifrån detta gör en bedömning om vad som skulle kunna vara den bästa hjälpen. Om öppenvårdsinsatserna inte är tillräckliga kan det bli aktuellt med vård på behandlingshem under en period.

Anmälan om oro

Om du känner oro för en persons missbruk eller beroende kan du göra orosanmälan genom kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats. eller via samtal till Kontaktcenter 0523-61 30 00 - uppge att du vill ha kontakt med Vuxenenheten, du kan vara anonym.

Vid akuta socialtjänstärenden på kvällar och helger kan du kontakta Socialjouren, 0522-69 74 44.