Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hot och våld i nära relationer

Socialtjänsten har ansvar för att den som utsätts för våld av närstående. På Vuxenenheten får du råd och stöd i din situation. Alla har rätt till ett liv fritt från våld.

Alla som berörs av våldet kan behöva hjälp. Därför finns det insatser för alla berörda parter - våldsutsatta, förövare och barn som bevittnat våld.

Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor. Men våld förekommer även i samkönade relationer, kvinnors våld mot män och mellan vuxna barn och äldre föräldrar. Det våld som utövas kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Även hedersrelaterat våld tillhör socialtjänstens område.

Har någon som står dig nära skrämt, hotat eller använt våld mot dig? Bor du med någon som förstört dina saker eller kontrollerat dig? Känner du dig ofta osäker och rädd? Försöker någon begränsa din frihet eller dina möjligheter att själv välja partner? Våld i nära relationer är vanligare än vad många tror.

Om du eller någon i din närhet utsätts för våld eller hot om våld och vill få hjälp med att förändra situationen kan Vuxenenheten hjälpa till med stöd och hjälp i den akuta situationen, insatser, råd och stöd samt information om krishjälp. Vi kan vara till hjälp i kontakten med myndigheter. Vi har möjlighet att förmedla kontakter så att barn som bevittnat våld får möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Vi kan även förmedla kontakter så att den som utövar våldet får möjlighet att samtala kring sin problematik.

Hur får jag hjälp?

Ett telefonsamtal kan vara första steget. Ring till Kontaktcenter 0523-61 30 00, uppge att du vill komma i kontakt med Vuxenenheten.

I akuta situationer utanför kontorstid kan du ringa till Socialjouren, 0522- 69 74 44 eftersom Lysekils kommun inte har någon egen kvinno- eller mansjour.

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112

Det finns andra verksamheter som är tillgängliga för dig som är eller har blivit utsatt för våld i nära relation. Kanske vill du prata med någon helt anonymt? Kanske vill du hitta en kvinnojour i närheten? Kanske vill du ha mer information och kunskap? I listan nedanför har vi samlat namn, telefonnummer och länkar till några sådana verksamheter.

Skriv tabellbeskrivning härBRIS116 111Bris.se Länk till annan webbplats.
Brottsofferjouren0200-21 20 19Brottsofferjouren.se Länk till annan webbplats.
Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg0521 - 147 17Bohus-nalvsborg.boj.se Länk till annan webbplats.
Kvinnofridslinjen020 - 50 50 50Kvinnofridslinjen.se/ Länk till annan webbplats.
Kvinnojouren Runan Tanum0525 - 294 34Kvinnojouren Runans Facebooksida Länk till annan webbplats.
Polisen114 14Polisen.se/ Länk till annan webbplats.
ROKS – Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige08 – 442 99 30Roks.se Länk till annan webbplats.
HBTQ-jouren020 - 34 13 16Hbtq-jouren.se/ Länk till annan webbplats.
SOS Alarm112Sosalarm.se Länk till annan webbplats.
Terrafem - flerspråkig jourtelefon020 52 10 10

terrafem.org/ Länk till annan webbplats.

Tjejjouren Väst - chattlinje

Tjejjourenvast.se/kontakt Länk till annan webbplats.

Tjejjourenvast.se/appen-stella Länk till annan webbplats.

Telefonlinje för våldsutövare

Det finns en nationell telefonlinje som riktar sig till den som utövar våld i nära relationer.

Telefonlinjen har numret 020–555 666 och bemannas av personal med erfarenhet av att prata med personer som har våldsproblem.
Öppettiderna är måndagar, tisdagar och fredagar klockan 08.30 – 16.00. De som ringer kan vara anonyma och får alltid ett professionellt och respektfullt bemötande. Läs gärna mer om telefonlinjen på valjattsluta.se

Vad är våld och vilka grupper är särskilt utsatta?

Det första som de flesta tänker på när de hör ordet våld är fysiskt våld, alltså ett våld som oftast lämnar ett märke på kroppen. Men våld kan se ut på flera olika sätt. Generellt så har våld mot kvinnor sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. Nedan följer några exempel på olika former av våld och vad de kan innefatta.

Fysiskt

Våld som riktas mot en person kroppsligen. Till exempel knuffar, slag, sparkar, dra i håret, örfilar, att bli fasthållen och strypgrepp. Det kan också utföras med tillhyggen och vapen.

Psykiskt

Direkta eller indirekta hot, förlöjliganden, nedsättande kommentarer, trakasserier och kränkningar. Det kan till exempel handla om att hota sin partner om att man ska slå eller göra hen illa. Det kan också handla om att hota med att ta livet av sig själv, sin partner eller någon annan som betyder mycket för personen som blir utsatt. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Det är ett våld som inte alltid syns men som skadar personens psyke, mående och psykiska hälsa.

Sexuellt

Kan vara påtvingande sexuella handlingar mot dennes vilja eller att utsätta någon för andra sexuella övergrepp och våldtäkt. Handlingar som man inte vågar säga nej till. Det kan innefatta våld som riktas mot könsorgan eller bröst, och det kan handla om sexuella trakasserier och oönskad beröring. Det kan också vara att bli tvingad till att kolla på porr eller ställa upp på att bli filmad under sex.

Ekonomiskt

Makt genom kontroll av gemensam ekonomi, inte tillgång till sin egen ekonomi, måste redogöra sina utgifter, skuldsätter sin partner. Våldsutövaren ser till att ekonomisk förutsättning att lämna sin partner saknas.

Materiellt

Att ens personliga ägodelar förstörs avsiktligt och att ens partner kontrollerar ens materiella tillgångar. Det kan handla om att förstöra eller bestämma över saker som personen behöver i sin vardag, så som mobiltelefon, dator eller bil. Det kan också innefatta husdjur.

Socialt

Någon bestämmer vem du får umgås med, vilka aktiviteter du får delta vid. Isolerar den utsatte från vänner och familj.

Latent/passivt

Leva med känslan av oro för att bli utsatt, arga blickar, oro för att göra fel hela tiden och hela tiden läser av förövarens kroppsspråk. För tjejer och kvinnor är det också oftast en ständig rädsla för killar och män. Till exempel så finns det ofta en rädsla inombords att gå hem själv när det är mörkt.

Aktivt våld

Misshandel som sker här och nu.

Digitalt

Spridning av nakenbilder, mobbning och trakasserier. Nakenbilder du inte bett om, hotar dig för att du ska skicka nakenbilder. Kränkningar via sociala medier, sms eller samtal. Identitetsstöld, övervakning och spårning - ex snapchatkarta måste vara på.

Försummelse

Människor som är beroende av andra personer för exempelvis vård och omsorg kan utsättas genom vanvård, undanhållande av medicin eller hjälpmedel eller försummas.

Hedersrelaterat våld

Våld som utövas i en hederskontext. Kan vara sanktionerat genom att en eller flera i en familj, släkt eller gemenskap står bakom våldet, syftet är att kontrollera kvinnors sexualitet som sätts i samband med gruppens heder. Visar sig ofta genom flera typer av vål som exempelvis hot, kontrollerande regler som begränsar en persons handlingsutrymme och själv välja partner. Även pojkar kan utsättas för kontroll och hot.

 

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor med funktionsnedsättning är en grupp som i högre grad än andra utsätts för våld i hemmet. Våldsutövaren kan i sådana fall vara exempelvis partner/sambo, en familjemedlem eller en vårdgivare som personen som blir utsatt för våld är beroende av för att klara av vissa delar av vardagen.

Våldet kan innebära många saker, bland annat att flytta runt möbler eller hjälpredskap för att begränsa rörelseförmågan hos den våldsutsatta. Det kan också handla om att utnyttja en persons oförståelse eller lura till olika handlanden.

Yngre kvinnor utsätts för våld i högre grad än andra och utgör den grupp som är allra mest utsatt för brott i nära relationer. Yngre kvinnor är också överrepresenterade när det kommer till utsatthet för sexuella trakasserier i bland annat arbetslivet, och för sexualbrott i allmänhet. Unga kvinnor utsätts ofta både för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och kontroll. Det är också vanligt att bli utsatt för digitalt våld i form av hot på sms, spridande av nakenbilder, ovälkomna sexuella förslag och kapade konton. Det kan också handla om kontroll från förövaren genom olika applikationer med geografisk positionering, alltså att förövaren alltid kan vet vart du befinner dig genom till exempel din mobiltelefon.

Det våld en heterosexuell person utsätts för i en nära relation utsätts också HBTQI-personer för, men de riskerar också att utsättas för andra kränkningar på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det kan handla om att tvingas dölja sin sexuella läggning, identitet eller uttryck, eller hot om att ”outa” personen för familj eller vänner. Det kan också handla om att bli utsatt för hatbrott eller bli medvetet felkönad av någon. Det är ett våld som heterosexuella personer inte blir utsatta för.

Utländska kvinnor är en särskilt utsatt grupp genom olika faktorer som kan komma att påverka kvinnans förutsättningar i förhållande till våldet. Bland annat kan det vara så att kvinnan saknar kunskaper om rättigheter som hon har men det kan också handla om att kvinnan är socialt eller ekonomiskt beroende av våldsutövaren, att kvinnan är isolerad eller har språkliga svårigheter.

Det kan också vara så att kvinnan lever i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd genom anknytning, och är därför rädd för att lämna relationen på grund av risken att utvisas. Yttre faktorer påverkar därmed förhållandet, hennes möjlighet att lämna och gör henne beroende av relationen.

Äldre personer är beroende av sin omgivning och löper därför större risk att bli utsatt för våld av nära anhörig, partner och av vård- och omsorgspersonal. Sårbarhetsfaktorer är bland annat socialt och ekonomiskt beroende, isolering och ensamhet, konflikt med närstående och andra förväntningar samt beroende av andra att klara vardagen.

Movie translation in English

Every year, around 30,000 cases of assaults against women are reported to the police. In just under half of these cases, victims and perpetrators have a close relationship.

However, the number of unreported cases is large, the Swedish National Council for Crime Prevention estimates that about 80 percent of violence against women in close relationships is never reported to the police. Every year, women are murdered by a man they have or have had a relationship with. The most common violence is men's violence against women.

Violence also occurs in same-sex relationships, women's violence against men and between adolescents and elderly parents. The violence can look different, for example, it can be physical, psychological or sexual and can be characterized by the fact that it goes on systematically for a long time. Violence can also be that a person does not receive prescribed medication or the help the person needs based on a disability.

It can be difficult to end a relationship with someone you’ve loved or maybe still love. Many are also in a situation of dependence to their abuser. Lysekil municipality works actively with the work against violence.

If you, or if you are worried about someone, been subjected to any form of violence, you are warmly welcome to seek support here with us. If you have ever lost control of your anger and perhaps subjected someone close to you to violence, you are also welcomed to contact us for support and help.

You can reach us through our reception phone, which is open every weekday between 8-16.30. Experienced administrators will meet and help you in your situation. Everyone has the right to live a life free from violence

ترجمة الفيلم بالعربية

أسمي أن كاترين فالدين و اعمل مديرة قسم في مؤسسة الشؤون الاجتماعية .كل سنة يتم ابلاغ الشرطة عن حوالي ثلاثون الف حالة عنف ضد النساء. حوالي النصف من هذه الحالات يكون هناك علاقة قريبة بين المعتدي و المعتدى عليه.

الحالات غير المبلغ عنها كبيرة, وحوالي 80% من حالات العنف ضد النساء لا يتم الأبلاغ عنها. عدد كبير من النساء يقتلون كل سنة من قبل رجل كانوا او مازالو على علاقة حب معه. العنف الأكثر شيوعا هو عنف الرجال تجاه النساء.

العنف يظهر ايضا في العلاقات مثلية الجنس, عنف النساء ضد الرجال, عنف بين المراهقين و الوالدين. العنف له أشكال مختلفة, قد يكون عنف جسدي, نفسي او جنسي وقد يمتد العنف لفترات طويلة. العنف يكون أيضا أن الشخص لا يحصل على دوائه أو لا يحصل على المساعدة اللازمة عند وجود اعاقة.

قد يكون من الصعب أن تنهي علاقة مع شخص احببته أو مازلت تحبه. العديد يجدون أنفسهم في وضع لا يستطيعون التخلي عن الجاني. بلدية ليسيشيل تعمل جاهدة مع قضايا العنف المنزلي.

اذا كنت قد تعرضت للعنف أو أنت قلق على شخصا ما يتعرض لأحد أنواع العنف, فالرجاء الأتصال بنا للحصول على الدعم. هل فقدت السيطرة على نفسك يوما ما و قمت بتعنيف شخص ما في محيطك, فيمكنك أيضا الاتصال بنا للحصول على المساعدة و الدعم.

يمكنكم التواصل معنا على هاتف الاستقبال أيام الدوام من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. لدينا موظفون متمرسون لاستقبالك و مساعدتك. الجميع لديه الحق أن يعيش حياة خالية من العنف.

Prevod filma na srpskohrvatski

Moje ime je Ann-Catrin Waldén i radim kao socialni šef odjela u jedinici za prijem i nadzor. Oko 30.000 slučajeva napada na žene prijavi se policiji svake godine. U nešto manje od polovine ovih slučajeva, žrtva i počinilac imaju blizak odnos.

Međutim, tamna strana je velika, drzavna sluzba procjenjuje da se oko 80 posto nasilja nad ženama u bliskim vezama nikada ne prijavi policiji. Većinu žena svake godine ubije muškarac s kojim imaju ili su imali ljubavnu vezu. Najčešće nasilje je nasilje muškaraca nad ženama.

Nasilje se javlja iu istopolnim vezama, nasilje žena nad muškarcima i između odrasle djece i starijih roditelja. Nasilje može izgledati drugačije, može biti na primjer fizičko, psihičko ili seksualno i može se okarakterizirati činjenicom da se sistematski odvija dugo vremena. Nasilje također može značiti da osoba ne prima propisane lijekove ili pomoć koja joj je potrebna na osnovu funkcionalne varijacije.

Razvesti se od nekoga koga ste voljeli, a možda i dalje volite, može biti teško. Mnogi se takođe nalaze u zavisnoj situaciji od svog počinioca. Opština Lysekil aktivno radi na radu protiv nasilja.

Ako ste vi, ili ako poznajete nekoga za koga ste zabrinuti, bili izloženi nekom obliku nasilja, Vi/Ti ste dobrodošli da potražite podršku ovdje kod nas. Ako ste ikada izgubili kontrolu nad svojim bijesom i možda udarili nekoga vama bliskog, i vi ste dobrodošli da nam se obratite za podršku i pomoć.

Možete nas kontaktirati putem telefona recepcije, koji je otvorena svakog dana u nedelji od 8 do 16.30. Ovdje su iskusni asistenti koji će vam izaći u susret i pomoći u vašoj situaciji.

Svako ima pravo da živi život bez nasilja.