Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygghetsvandrare

När fler människor är ute i rörelse i ett område känner människor sig tryggare. Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar.

Trygghetsvandrare är en del av Lysekils kommuns medborgarlöften.

Syftet med trygghetsvandrare är att på ett strukturerat sätt fånga upp engagerade föräldrar och andra vuxna förebilder för att tillsammans vandra för ökad trygghet för både Lysekils ungdomar och övriga invånare.

Målsättningen med Trygghetsvandrare är att öka närvaron av vuxna förebilder på utvalda kvällar för att tillsammans öka tryggheten för våra ungdomar och övriga kommuninvånare. Genom att trygghetsvandra kan du som enskild person bidra till ökad trygghet genom din närvaro.

Trygghetsvandringarna sker helt ideellt. Du får låna en väl synlig jacka för att bli igenkänd som trygghetsvandrare.

Vision för Lysekils kommuns Trygghetsvandrare

”Trygghetsvandrarna i Lysekil värnar om att tillsammans ge våra ungdomar och övriga invånare trygghet. Detta genom att vara närvarande på de platser där ungdomar rör sig och möta samt stötta dem i egenskap av vuxna förebilder.”

Viktiga egenskaper hos Trygghetsvandrare:

  • Att vi är positiva, förstående och ödmjuka
  • Som trygghetsvandrare är vi emot våld och droger
  • Vi är övertygade om att våra ungdomar varken ska röka eller dricka alkohol
  • Vi är närvarande och trygga vuxna, redo att hjälpa till
  • Vi är för allas lika värde

Bli Trygghetsvandrare

För att bli Trygghetsvandrare krävs att du ställer upp på visionen för Lysekils kommuns trygghetsvandrare. Du bör även besitta de egenskaper som vi tycker är viktiga hos en trygghetsvandrare. Efter visat intresse får du som trygghetsvandrare genomgå en kortare utbildning som hålls av fältsekreterare, fritidsledare, säkerhetssamordnare och polis.

Det finns inga krav på antal vandringar utan du bestämmer själv i vilken omfattning du vill vara delaktig.

När du anmält ditt intresse och genomgått utbildningen kommer du att få information kring när och var trygghetsvandringar kommer att genomföras. Lysekils kommun sammankallar till trygghetsvandringarna och du får själv anmäla om du kan vara med.

Man går alltid minst tre personer tillsammans.

Vandringar kommer att hållas till exempel i anslutning till lönehelger, storhelger eller vid evenemang som samlar många ungdomar. Vandringarna kommer normalt att genomföras mellan 21.00 och 01.00.

Vill du redan nu boka upp dig till nästa utbildningsomgång? Maila eller ring Lysekils kommuns fältsekreterare eller fritidsledare. Du hittar deras uppgifter under kontakt överst på denna sida.