Meny

Dela sidan på sociala medier

Medborgarlöfte

Medborgarlöften är en utveckling av sammarbetet som finns mellan kommun och polis.

När löftena tas fram ska våra invånare i kommunen involveras, och löftena ska innehålla det som invånarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

I Lysekils kommun får invånarna möjlighet att ge sin syn på vad som ska prioriteras genom en trygghetsundersökning. Utöver trygghetsundersökningen arbetar vi också med att föra dialog med våra invånare på olika sätt.

2017 års kartläggning visar på att något fler upplever sig trygga jämfört med 2016. Det är dock fortfarande många som menar att de känner av otrygghet i Lysekils kommun. 2017 års kartläggning visar att otryggheten i Lysekils kommun till största del orsakas av ungdomsgrupperingar i kombination med drogproblematik och trafikförseelser samt en upplevd låg polisnärvaro. Denna problembild utgör grunden för 2018 års medborgarlöften.

Medborgarlöften december 2017 - december 2018

Öka tryggheten i Lysekils kommun genom polisiär närvaro samt öka antalet människor i rörelse:

  • Polisen kommer att öka sin närvaro i Lysekils kommun genom fler trafik- och personkontroller.
  • Polisen utökar sina öppettider på polisstationen.
  • Lysekils kommun vidareutvecklar arbetet med Trygghetsvandrare, bestående av föräldrar och andra vuxna förebilder, i syfte att öka människor i rörelse i Lysekils kommuns centrala delar.

Krafttag mot droger och gängbildning:

  • Polisen genomför insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.
  • Lysekils kommun arbetar för att förhindra nyrekrytering av unga genom att arbeta med alternativa fritidsaktiviteter/mötesplatser.
  • Lysekils kommun arbetar mer intensivt under 2018 medkommunikation kring droger och dess inverkan i syfte att förebygga narkotikaanvändning.
  • SSPF (socialtjänst, skola, Polis och fritid) riktar under 2018 sina insatser särskilt mot de individer som finns med i ungdomsgrupperingarna. SSPF ska träffas minst varannan vecka, och har i syfte att hjälpa ungdomar med risk för kriminalitet.