Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygg i Lysekils kommun

Trygghet är allas ansvar och du kan själv bidra till en ökad trygghet i Lysekils kommun genom att bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

Målsättningen med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun är att du som bor, arbetar och vistas här ska känna dig trygg och säker i vår vackra kustkommun.

Lysekils kommun är en aktiv part i samverkansarbetet med Polisen för att tillsammans skapa en gemensam inriktning på vårt arbete. Vi arbetar med stöd från bland annat den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med polisen och andra viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, förkortat EST. EST bygger på kriminologiska teorier som pekar på faktorer som kan påverka tryggheten. Syftet med EST är att hela tiden prioritera arbetet utifrån en aktuell lägesbild där fokuset ligger på tryggheten i det offentliga rummet.

Läs gärna mer om vårt gemensamma trygghetsarbete i vänsterflikarna.