Meny

Dela sidan på sociala medier

Vill öka medvetenheten om HBTQ

Deltagare på samverkansmöte.

Från vänster syns Katarina Merlander, Lysekil Pride, Sanna Lannesjö, integrationsstrateg Lysekils Kommun, Ingegerd Roselin, barnmorska Ungdomsmottagningen, Dana Sliman och Maja Gustavsson, Lysekils Pride samt Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, saknas på bilden gör Maria Lundbom, socialpedagog på Gullmarsgymnasiet.

Lysekils kommun, ungdomsmottagningen och Lysekil Pride träffades för att hitta samarbetsformer.

Lysekils kommun vill tillsammans med ungdomsmottagningen och Lysekil Pride öka kunskapen och medvetenheten om HBTQ-frågorna.

Bakgrunden är att stress och psykisk ohälsa ökar i hela Sverige och att homo- och bisexuella samt transpersoner drabbas i högre grad. För nyanlända och personer som lever i situationer präglade av så kallad hederskultur är utsattheten ofta ännu större.

Det råder också stora skillnader mellan hur olika grupper mår ur ett jämlikhetsperspektiv. Några bakgrundsfaktorer som skapar olika förutsättningar för livsvillkor är kön, sexualitet, ålder, socioekonomisk status, funktionsvariation, utbildningsnivå och födelseland.

Ökad samverkan i fokus

För att samverka kring frågorna möttes olika funktioner från Lysekils kommun, ungdomsmottagningen i Lysekil och föreningen Lysekil Pride för ett första gemensamt samtal i december.

- Det är väldigt positivt att det finns en lokal Prideförening som vill arbeta för att öka förståelsen för dessa frågor. Ska vi arbeta främjande och stärka kunskapen är det viktigt att vi arbetar tillsammans. Detta var en väldigt bra träff, säger folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson.