Meny

Dela sidan på sociala medier

IT inom vård och omsorg

Foto på deltagare vid utbildning.

Hampus Markusson, enhetschef för Svarteborgshemtjänst, tackar personalen för deras deltagande i kursen och delar ut blommor. Till vänster står läraren för utbildningen, Eva-Lena Lindqvist, legitimerad sjuksköterska och lärare inom vård och omsorg.

Utbildning som ökar kunskapen om hur tekniska hjälpmedel kan utveckla arbetet inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgspersonal från Munkedal och Lysekils kommuner har under hösten gått en
utbildning om IT i vård och omsorg. Utbildningen har bland annat handlat om vikten av källkritik, lagar, medicintekniska informationsdatasystem, appar och välfärdsteknologi som larm, robotar och sensorer.

Mer medvetna om möjligheterna

Deltagarna säger själva att de är mycket nöjda med utbildningen, och att de har lärt sig mycket nytt och intressant. De känner att de nu är mer medvetna om möjligheterna med tekniken, och att de har fått lära sig mycket om källkritik och vikten av att vara källkritisk.

Tidigare tänkte de att äldre nog inte var så positivt inställda till att införa mer teknik i
äldreomsorgen, men under utbildningens gång såg de att äldre tvärtom ställde sig positiva till utvecklingen. De berättar att det finns mycket tekniska hjälpmedel att få som möjliggör att äldre kan bo hemma längre och få vara mer självständiga.

Nu ser de fram emot att använda sina nyvunna kunskaper i sitt arbete och att sprida dem vidare till sina kollegor.

Utbildningen är från Skolverket och ligger som fördjupning i vård- och omsorgsprogrammet.