Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygg i Lysekils kommun

Foto på två händer som håller i två pusselbitar.

Trygghetsgruppen informerar om det pågående arbetet och ger brottsförebyggande råd och tips.

Denna information är en del i den trygghetsfrämjande arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet”. Med hjälp av metoden inhämtar trygghetsgruppen löpande information från Lysekils kommuns verksamheter och Polisen kring trygghet och brott samt prioriterar områden för olika insatser.

Målet är att öka informationen om Lysekils kommuns trygghetsarbete och ge tips och råd i vardagen. Läs gärna mer om arbetsmetoden på vår webbplats:

Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen via trygghetsgruppen@lysekil.se.

Om trygghetsläget just nu

Antalet anmälda brott under perioden september till oktober i år uppgår till 340 stycken vilket innefattar alla brottstyper.

Jämfört med 2016 är det färre anmälda brott (572 stycken) men jämför vi med 2017 ligger vi på motsvarande nivå (348 stycken).

Tillgreppsbrott

Tittar man särskilt på så kallade tillgreppsbrott, det vill säga stölder av olika slag, har det under september till oktober 2018 anmälts 139 stölder. Jämfört med 2017 är detta en fördubbling.

De mest uppmärksammade stölderna är 7 väskstölder som varit omtalade och inneburit en otrygghet, främst för de drabbade, men även för kommuninvånare som hört talas om händelserna.

Lysekils kommuns och polisens arbete de senaste två månaderna

Utöver nedanstående punkter pågår ett kontinuerligt förebyggande arbete i våra ordinarie verksamheter; skola, socialtjänst och fritid.

Ökad närvaro

För att öka närvaron av fler personer som rör sig utomhus har följande åtgärder genomförts:

 • Trygghetsvandrare har varit aktiva samtliga fredagar och fritidsledare har varit ute tisdagar, torsdagar och fredagar i prioriterade områden.
 • Väktare, genom NOKAS Bevakningstjänst, har ronderat och utfört bevakning på flera kommunala fastigheter inom de prioriterade områdena. Beslut har fattats om att utöka
  väktarens närvaro kvälls- och nattetid. Väktaren patrullerar då i våra prioriterade områden.
 • Polisen har patrullerat i kommunen.
 • Trygghetsgruppen har fått i uppdrag att vidare utreda behovet av en trygghetsskapande funktion i Lysekil, det vill säga någon form av trygghetsvärd.

Förbättrad trafiksituation

För att förbättra trafiksituationen i vissa områden har följande åtgärder genomförts:

 • Bom beställd till gång – och cykelväg i Brastad mellan Stångenässkolan och idrottshallen.
 • Trygghetsrond har genomförts i Brastad. Du hittar mer information om trygghetsronder vår webbplats: Trygghetsrond
 • Avdelningen för mark och gata har fått i uppdrag att titta närmare på tre prioriterade geografiska områden och hur den fysiska miljön kan göras tryggare.
 • Lysekils kommun har i samarbete med en trafikskola genomfört en körkortsinformationsträff under ledning av kommunens samhällsguide.
 • Trygghetsgruppen kommer att samarbeta med Lysekils kommuns trafikingenjör kring trafikrelaterade trygghetsfrågor.
 • Gullmarsgymnasiet har gått ut med information till föräldrar och elever rörande trafiksituationen kring skolan.
 • Polisen har genomfört trafikkontroller i centrala Lysekil för både bilar och mopeder.

Förebyggande arbete mot droger

 • För att arbeta förebyggande mot droger har följande åtgärder genomförts:
 • Polisen har bland annat genomfört krogkontroll i centrala Lysekil.
 • Kommunikativa insatser i samband med Halloween för att öka medvetenheten om ungas alkoholkonsumtion.
 • Kontinuerligt samverkansarbete inom ramen för skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

Samverkan med näringsliv

För att utveckla samverkan kring trygghetsfrågorna har handlarna och Lysekils kommun, genom trygghetsgruppen, träffats på frukostmöten för information och dialog.

Prioriterade områden

Under perioden har följande områden uppmärksammats och prioriterats inom EST-arbetet. Insatser från både Lysekils kommun och polisen har riktats specifikt mot dessa områden.

Centrum, Badhusberget och gatorna där emellan

Förekomst av tillgreppsbrott samt ungdomar som uppehåller sig på vissa platser, vilket skapar otrygghet.

Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott.

Mariedal

Förekomst av tillgreppsbrott och skadegörelse, mopedkörning och återkommande bilkörning på gång och cykelväg vid Coop Extra-rondellen.

Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Trafiksituationen kring Campus Väst och Gullmarsskolan

Problem med trafikmiljön och förekomst av olovlig körning. Informationsinsatser och fortsatt arbete med utformningen av den fysiska trafikmiljön.

Centrala Brastad

Förekomst av olovlig körning samt ungdomssamlingar på specifika platser.

Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Trygghetstips

Ta gärna del av våra trygghetstips så att vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten i Lysekils kommun.

Bli trygghetsvandrare

Vi behöver bli fler. Ny utbildning den 15 januari klockan 17.30 i kommunhuset. Anmäl dig till trygghetsgruppen@lysekil.se

Läs mer om trygghetsvandrare på vår webbplats: Trygghetsvandrare

Anmäl brott

Polisen rapporterar låg anmälningsbenägenhet gällande brott på allmän plats och uppmanar allmänheten att anmäla brott och även tipsa polisen. Tipsa polisen genom att ringa 114 14 eller gå in på www.polisen.selänk till annan webbplats och skriv tipsa polisen i sökrutan.

Tillfället gör tjuven

Under hösten ökar generellt risken för tillgreppsbrott som stölder och villainbrott, vilket också uppmärksammats lokalt i Lysekils kommun.

Tänk på att inte förvara värdefulla föremål synligt innanför fönster eller i bilar. Läs gärna mer på www.samverkanmotbrott.selänk till annan webbplats och www.stoldskyddsforeningen.selänk till annan webbplats

Mer om Effektiv Samordning för Trygghet

Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med Polisen och andra viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, förkortat EST.

EST bygger på kriminologiska teorier som pekar på faktorer som kan påverka tryggheten. Syftet med EST är att hela tiden prioritera arbetet utifrån en aktuell lägesbild där fokus ligger på tryggheten i det offentliga rummet.