Meny

Dela sidan på sociala medier

Grattis Fredrik

Foto på Fredrik Eriksson och Joakim Hagetoft.

Fredrik Eriksson, till vänster, vann krislådan och får sällskap på bilden av säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft.

Fredrik Eriksson vann krisberedskapsveckans tipspromenad och belönades med en krislåda.

Under årets krisberedskapsvecka, som genomfördes mellan den 28 maj och den 3 juni, anordnade Lysekils kommun bland annat en tipspromenad på temat krisberedskap.

Alla som deltog hade möjlighet att vinna ett start-kit till en egen krislåda.

Lysekils kommun gratulerar denna gång Fredrik Eriksson som vann lådan. Fredrik lottades fram bland de deltagare som hade flest rätt svar.

Gör din egen krislåda

Om du själv inte har förberett någon krislåda, finns det bra information om krisberedskap att ta del av på www.DinSäkerhet.selänk till annan webbplats .

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också tagit fram en checklista för vad som bör ingå i en krislåda.

Rätt svar på tipspromenaden

Om du är nyfiken på tipspromenadens rätta svar kan du ta en titt i menyn nedan.

Tipspromenad på tema krisberedskap – rätt svar

Fråga 1

Mellan den 29 och 30 maj i år skickade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i pappersform till Sveriges 4,8 miljoner hushåll.

Den förra broschyren som skickades ut i en allmän distribution till alla hushåll hette ”Om kriget kommer”. Vilket år var det?

Rätt svar: 1961.

Fråga 2

VMA,Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet. Vad ska man göra vid ett VMA?

Rätt svar: Gå inomhus, stänga alla dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på Sveriges Radios P4 eller se på TV eller Text-TV.

Fråga 3

Alla Sveriges skyddsrum är utmärkta med en skyddsrumsskylt. Vem får använda det skyddsrummet?

Rätt svar: Befolkningen i händelse av krig, det vill säga man använder det skyddsrum som är närmast.

Fråga 4

Ungefär hur många skyddsrum finns det i Sverige idag?

Rätt svar: Cirka 65 000.

Fråga 5

Kan man se var Sveriges skyddsrum finns någonstans?

Rätt svar: Ja, via skyddsrumskartan som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller på sin webbplats.

Fråga 6

Sveriges Radio har ett särskilt uppdrag vid kris och krig. Vilken av deras kanaler är landets beredskapskanal?

Rätt svar: P4

Fråga 7

Att snabbt få ut korrekt information är en förutsättning för till exempel Lysekils kommun att kunna hantera en kris. Förutom att lyssna på Sveriges Radio, titta på TV, följa händelseutvecklingen via www.krisinformation.se kan man även ringa ett nationellt informationsnummer för att få eller lämna information. Vilket nummer är det dit?

Rätt svar: 113 13

Fråga 8

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att varje individ tillgodoser behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Hur många liter vatten behöver man spara per person och dygn enligt MSB:s riktlinjer, för att vattnet ska räcka till dryck, matlagning och viss hygien?

Rätt svar: 3 – 5 liter.

Fråga 9

Om man känner sig osäker på vad man kan göra för att förbereda sig inför en kris eller krig, var kan man hitta mer information?

Rätt svar: www.dinsakerhet.se

Fråga 10

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Man kan besluta om skärpt eller högsta beredskap om Sverige utsätts för hot, är i krigsfara eller att det till exempel råder krig utanför Sveriges gränser. Vem tar beslutet om höjd beredskap?

Rätt svar: Regeringen.