Meny

Dela sidan på sociala medier

Tre frågor om krisberedskap

Foto på Joakim Hagetoft.

Säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft svarar på frågor om krisberedskap.

Krisberedskapsveckan lider mot sitt slut och Lysekils kommuns säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft avrundar genom att svara på tre frågor om krisberedskap.

Vad innebär krisberedskap för dig i din roll som säkerhetssamordnare?

För mig innebär krisberedskap ett långsiktigt arbete med det övergripande målet att minska sårbarheten i kommunens verksamheter och öka vår förmåga att hantera plötsligt inträffade händelser.

Rent praktiskt handlar det om att utbilda och öva kommunens krisledningsorganisation, upprätta planer för hantering av tänkbara händelser samt analysera och genomföra åtgärder som gör våra verksamheter mer robusta.

Samtidigt som det arbetet pågår är det viktigt att informera kommuninvånarna om hur man kan förbereda sig inför en kris. Kommunen kommer vara tvungen att prioritera stödet vid en kris och då är det viktigt att våra kommuninvånare har en god hemberedskap.

I år går Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut med broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Det är första gången sedan 1961 som en sådan broschyr skickas ut genom allmän distribution till alla hushåll i Sverige. Den är utformad på ett bra sätt och innehåller viktig grundläggande information.

Vilka råd vill du ge invånarna i Lysekils kommun på temat krisberedskap?

Förbered er!

Spara broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och använd checklistan i den som utgångspunkt när ni sätter ihop en egen liten krislåda till ert hem.

Vi lever i ett modernt samhälle med ”just in time”-leveranser till livsmedelsbutikerna och en utbredd digitalisering som har gjort oss sårbara. Det är därför viktigt att var och en förbereder sig för att möta behovet av värme, vatten, mat och kommunikation de första dagarna om krisen kommer.

Har du några lästips om man vill veta mer om krisberedskap?

Läs igenom och spara broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Gå gärna in på DinSäkerhet.se som är en webbplats som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förvaltar.

Vill man fördjupa sig finns det spännande litteratur som kan hitta via våra bibliotek. Det finns allt från böcker om ”preppers” till ”zombieöverlevnad” för den något mer nördige.

Om krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en kampanjvecka då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser uppmärksammar behovet av en god krisberedskap.

Du kan läsa mer om krisberedskapsveckan på MSB:s webbplats och hittar mer information
om de lokala aktiviteter som genomförts i Lysekils kommun i nyheten ”Krisberedskapsveckan”.