Meny

Dela sidan på sociala medier

Bidrag att söka för sommarlovsaktiviteter

Foto på barn som sitter på en parkbänk.

Den 13 april är sista ansökningsdatum för Socialstyrelsens bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

För att främja alla barns rätt till ett meningsfullt sommarlov ger Socialstyrelsen bidrag till kommuner för att ordna kostnadsfria aktiviteter under sommaren.

Stödet syftar till att möjliggöra möten över sociala gränser och ge barn och unga möjlighet till kostnadsfria aktiviteter.

I år liksom förra året kan föreningar och studieförbund ansöka om en del av dessa medel för att göra redan planerade aktiviteter kostnadsfria och mer tillgängliga. Man kan också skapa nya meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter som främjar möten mellan barn från olika social bakgrund.

Sista ansökningsdag den 13 april

Föreningar, som uppfyller de allmänna villkoren för att söka föreningsbidrag i Lysekils
kommun, samt studieförbund kan ansöka om bidraget.

Bidraget kan sökas för verksamhet som ska genomföras på sommarlovet 2018, 15 juni – 20
augusti och målgruppen är barn 6 - 15 år.

Sista ansökningsdatum är den 13 april 2018.

För ansökningsblankett kontakta sanna.lannesjo@lysekil.se.

Information om ansökningsmöjligheten har tidigare i vår även gått ut via mail till föreningarna i föreningsregistret.

Besluten meddelas samtliga sökande föreningar via den e-postadress som anges i ansökningshandlingarna.

Frågor

Vid frågor kontakta integrationsstrateg Sanna Lannesjö via sanna.lannesjo@lysekil.se eller Lysekils kommuns växel 0523-61 30 00.