Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygghetsåtgärder

Foto på händer som pusslar ihop två pusselbitar.

Lysekils kommun och Polisen arbetar tillsammans för att bemöta den senaste tidens sociala oro.

Med anledning av tidigare händelser i centrala Lysekil vill Lysekils kommun och Polisen gemensamt informera om det pågående arbetet.

Oacceptabla händelser

Vi har för närvarande en ungdomsgruppering med en tydlig social frustration som tar sitt uttryck i kriminalitet i form av skadegörelse, stölder och våldsbrott. Förutom att deras kriminalitet skapar brottsoffer, så leder det även till en otrygghet hos många av våra kommuninvånare, vilket är fullständigt oacceptabelt.

Gemensamma åtgärder

Polisen och Lysekils kommun konstaterar att man kan se tydliga ökningar i antalet anmälda våldsbrott och skadegörelse under årets tre första månader. Polisen och kommunen har en god uppfattning om vilka individer det är som skapar oro i de centrala delarna av Lysekil.

De problem som vi ser är inte unika för Lysekil, utan finns på många platser runt om i Sverige och vi arbetar med metoder som utifrån forskning och erfarenhet gett god effekt.

Det här gör Lysekils kommun och Polisen

Lysekils kommun och Polisen arbetar strukturerat och aktivt på kort och lång sikt med att möta behovet utifrån problembilden och några av de insatser som görs beskrivs här.

Vi arbetar på individnivå genom samverkansgruppen SSPF där socialtjänst, skola, fritidsgård och polis ingår. Utöver SSPF pågår det dagligen ett individinriktat åtgärdande arbete inom socialtjänsten, polisen och skolan.

Lysekils kommun arbetar även riktat mot vissa specifika grupper, både ungdomar och föräldrar, med stödjande och motiverande aktiviteter.

På samhällsnivå har vi initierat och startat upp trygghetsvandrare, som sedan den 22 mars gått från en trygghetsvandring i månaden till två trygghetsvandringar i veckan.

Oscars i Lysekil har öppnats upp som mötesplats för ungdomar på kvällstid.

Vidare arbetar Lysekils kommun med tryggheten i den offentliga miljön genom trygghetsronder och införande av grannsamverkan i flerbostadshus.

Polisen har ökat sin närvaro i Lysekil under varierade tider på dygnet och utökat sina receptionstider på polisstationen i Lysekil för att förbättra servicen till allmänheten.

Lysekils kommun har även anlitat väktare som rör sig i samhället som en trygghetsfrämjande åtgärd.