Meny

Dela sidan på sociala medier

Utbildning med säkerhet i fokus

Foto på föreläsning i ett klassrum.

Utbildningen genomfördes av Svensk skolsäkerhet och alla pedagoger anställda i Lysekils kommun deltog.

Arbete för ökad säkerhet och handlingsberedskap i våra skolor och förskolor.

I januari inleddes en utbildningsinsats för att öka handlingsberedskapen i våra skolor och förskolor om en hot- eller våldssituation skulle uppstå.

Målet är att varje skolenhet ska ha god förmåga och beredskap i förebyggande syfte.

Samtliga pedagoger deltog

Utbildningen genomfördes av Svensk Skolsäkerhet AB mellan 8-23 januari och
samtliga pedagoger anställda i Lysekils kommun deltog. Även andra yrkesgrupper som arbetar dagligen i våra skolor och förskolor, som till exempel lokalvårdare och fastighetstekniker, var inbjudna att delta.

Lokalt anpassad plan

Nu när utbildningen är avslutad kommer respektive skola och förskola att arbeta fram en lokalt anpassad plan för hantering av hot och våld. Planen ska fungera som ett stöd för personalen och bidra till ökad handlingsberedskap.