Meny

Dela sidan på sociala medier

Tack för att ni svarat på trygghetsenkäten

Foto på hjärta.

Fler svarar att de upplever sig trygga i Lysekils kommun jämfört med förra årets enkät.

Totalt svarade 298 personer på enkäten som låg ute under september månad. Enkätunderlaget används nu som underlag i arbetet med 2018 års medborgarlöften.

Vi vill tacka alla er som tagit er tid att svara på enkäten!

Vad är det som gör att man känner sig trygg?

I enkäten anger de flesta att man känner sig trygg dagtid, när det är ljust ute, och man är hemma i sitt eget bostadsområde. Likaså när det är folk i rörelse och på upplysta bebyggda platser.

Att man känner igen många och att Lysekils kommun är ett relativt litet samhälle upplever man också som tryggt.

Vad är det som gör att man känner sig otrygg?

Otryggheten består framför allt i oro för gäng och grupper och här anges ungdomsgäng främst. Även kvällstid och mörker upplever man som otryggt.

Några platser som pekas ut som särskilt otrygga i enkäten är Centrum i Lysekils stad (parken, torget med omnejd), Badhusberget och Brastad. Droger är fortfarande något som oroar.

Ta gärna del av hela sammanställningen av trygghetsenkäten: