Meny

Dela sidan på sociala medier

Dialog kring trygghet

Foto på deltagare från trygghetsdialog.

Lysekils kommuns arbetsgrupp för trygghetsfrågor bjöd in till dialogmöte.

För att få mer information om hur kommuninvånare i Lysekils kommun upplever tryggheten, bjöd kommunens arbetsgrupp för trygghetsfrågor in till dialogmöte på kommunhuset tisdagen den 24 oktober.

Arbetsgruppen består av säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft, folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson och integrationssamordnare Sanna Lannesjö.

Inbjudna var representanter från föreningsliv och samarbetsparter som till exempel LysekilsBostäder.

Under mötet presenterade Lysekils kommuns representanter aktuell statistik från Polisen gällande antal anmälda brott och pågående trygghetsskapande arbete med utgångspunkt i medborgarlöftet.

Deltagarna gav förslag

Syftet med kvällen var att få en bredare bild av den upplevda tryggheten och deltagarna gav förslag på konkreta åtgärder för att öka tryggheten i Lysekils kommun. Informationen och förslagen blir en del av underlaget i arbetet med medborgarlöfte 2018.

Med på mötet fanns representanter från Stångenäs Allmänna Idrottsällskap, Lysekils Handbollsklubb, Lysekils Allmänna Idrottsklubb, Gullmarens Centrecourt, Pensionärernas Riksorganisation samt LysekilsBostäder.

- Det finns en stor informationsbank i våra föreningar, och de är en viktig del av vårt civilsamhälle. En social oro kan göra att folk drar sig tillbaka från våra gemensamma ytor och att tilltron till resten av samhället minskar. Därför är det viktigt med samverkande lokala
insatser som ökar tryggheten vilket vi jobbar med.
Vi ser en kompetens och ett engagemang i de föreningar som vi möter och det är betydelsefullt, säger integrationssamordnare Sanna Lannesjö.

Trygghetsarbetet fortsätter - välkommen att delta

Framöver kommer fler dialogmöten att hållas där föreningar och samarbetsparter bjuds in. Vill din förening eller verksamhet vara en del i arbetet kan du kontakta Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, via mail anna.nyman-holgersson@lysekil.se eller via kommunens växel 0523-61 31 00.