Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygg i Lysekils kommun

Foto på pappershjärta som hålls av två händer.

Kloka tankar, gemensamma krafter och förebyggande arbete ökar tryggheten.

Att känna sig trygg i samhället är en viktig del av att trivas och må bra. Lysekils kommun samverkar med Polisen i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, bland annat genom gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöften är åtgärder som Polisen och Lysekils kommun lovar att fokusera på och jobba med.

Just nu pågår arbetet med att ta fram nya medborgarlöften inför 2018 och då är trygghetsenkäten, medborgardialoger och trygghetsdialoger värdefulla underlag.

- Vi analyserar den upplevda tryggheten tillsammans med Polisen för att göra rätt satsningar inför nästa år, säger säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft.

Dialog och kloka tankar

Tidigare i höst genomfördes årets trygghetsenkät då man via webben fick svara på frågor om hur man upplever tryggheten i Lysekils kommun.

Polisen och kommunrepresentanter har också funnits på plats för trygghetsdialog med kommuninvånare i Brastad, Grundsund och utanför Coop Extra i Lysekil. Även Räddningstjänsten, Ambulansverksamheten, LysekilsBostäder AB, Leva i Lysekil AB, pensionärsorganisationerna, näringslivscentrum, näringsidkare och Svenska kyrkan har bjudits in till en trygghetsdialog.

- Att skapa ökad trygghet är inget vi kan göra själva, vi behöver hjälpas åt genom att tänka klokt tillsammans och använda våra nätverk, säger Joakim.

Förebyggande samarbete

En stor och viktig pusselbit i det trygghetsskapande arbetet är att jobba förebyggande och med gemensamma krafter. Under 2017 har Lysekils kommuns Trygghetsvandrare och trygghetsronder startats upp. Vi har även startat upp SSPF där socialtjänsten, skolan, Polisen, fältsekreterarna och fritidsgården samverkar för att vägleda och stötta ungdomar.

- Förebyggande arbete är själva nyckeln till trygghetsarbetet och min förhoppning är att vi tillsammans ska hitta arbetssätt som tidigt möter otrygghetsproblem, säger Joakim.

De nya medborgarlöftena för 2018 kommer att presenteras vid årsskiftet.

Mer information

På sidorna för Trygg i Lysekils kommun kan du läsa mer medborgarlöften, trygghetsvandringar, trygghetsronder, grannsamverkan och båtsamverkan.

Foto på Joakim Hagetoft.

- Förebyggande arbete är en stor och viktig pusselbit för att öka tryggheten, säger säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft.