Meny

Dela sidan på sociala medier

Gemenskap och trygghet

Alla elever i årskurs 7 får lära känna varandra och sig själva genom arbetet ”Början”.

Att vara ung och på väg in i vuxenlivet är en spännande resa som samtidigt kan vara utmanande. På Gullmarsskolan får alla elever i årskurs 7 träffa fältsekreterarna Paulina Van De Haar och Mattias Berntsson. Tillsammans lär de känna sina nya klasskamrater, sina lärare och sig själva lite bättre.

- Vi vill att eleverna ska känna sig trygga med varandra och vi jobbar med medkänsla, självkänsla och gruppkänsla, säger Paulina.

Identitet och självkänsla

Arbetet kallas för ”Början” och startade för två år sedan, det innebär att alla elever som nu går på Gullmarsskolan har varit med i arbetet.

”Början” är en förebyggande aktivitet som består av fem träffar där olika teman är i fokus. Det kan handla om identitet, självkänsla och att öva sig på att prata inför klassen. Klassföreståndarna deltar också och även föräldrarna bjuds in till en kväll där de får veta mer om ”Början”.

- Det är en enorm fördel att vi får möjlighet att träffa alla högstadieelever, när man känner varandra lite är det lättare att vara ett stöd, säger Mattias.

Värdefull helhet

Lysekils kommun är en relativt liten kommun vilket är en fördel när det gäller samverkan och förebyggande arbete. Tack vare det täta samarbetet mellan fältsekreterarna, skolan och fritidsgårdarna finns goda möjligheter att skapa kontakt mellan unga och vuxna.

- Vi får större kraft i det förebyggande arbete kring alkohol, tobak och narkotika när vi arbetar tillsammans, säger Mattias.

- När vi träffar ungdomarna både i skolan och på fritiden får vi en helhet som är väldigt värdefull, både för oss och för ungdomarna, avslutar Paulina

Foto på fältsekreterarna Paulina och Mattias.

- Tack vare det nära samarbetet med skolan och fritidsgårdarna kan vi hjälpas åt att stötta våra ungdomar, säger Paulina och Mattias.