Meny

Dela sidan på sociala medier

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Foto på dator och tangentbord.

Lär dig mer om hedersrelaterat våld och förtryck med hjälp av Migrationsverkets webbutbildning.

Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.

I utbildningen får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Utbildningsfilmer

Som ett komplement till kursen har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram utbildningsfilmer som du hittar på www.hedersfortryck.selänk till annan webbplats.

Dessa filmer finns även översatta till 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska.

Stödtelefon för yrkesverksamma

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat
förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning?

Då har du möjlighet att få råd och stöd via telefon. Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att utsatta barn, unga och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.

Ring telefonnummer: 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00.

Vad är hedersförtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner.

Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon
som familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade.

För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Mer information

Vill du veta mer om hedersrelaterat våld och förtryck och hur du kan arbeta mot hedersförtryck, kontakta kommunens integrationssamordnare Sanna Lannesjö via Lysekils kommuns växel: 0523-61 31 00.