Meny

Dela sidan på sociala medier

Uppskattat stöd

Foto av hjärtformad sten

Anhöriggrupperna i Lysekils kommun får höga betyg i enkätundersökning.

Anhörigstödet i Lysekils kommun arrangerar regelbundet anhöriggrupper där anhöriga får mötas och dela erfarenheter. Under våren 2017 har två anhöriggrupper varit igång och träffats varannan vecka vid nio tillfällen.

För att utvärdera arbetet med anhöriggrupperna fick deltagare svara på ett antal frågor anonymt. Syftet var att undersöka hur man upplevde deltagandet i gruppen och vilka effekter det fått.

Fina omdömen

Alla deltagare svarade på enkäten som skickats hem med post och det blev fina omdömen.
Hela 90 procent av deltagarna gav gruppen som helhet högsta betyg och över 80 procent av deltagarna upplevde gruppens arbete som mycket meningsfullt.
- Enkäten visar att anhöriggrupper är ett bra stöd för anhörigvårdare, och jag är glad att vi kan erbjuda detta, säger anhörigsamordnare Annelie Antonsson.

Man svarade bland annat att det var värdefullt att möta andra i samma situation, att man fick stöttning och förståelse och att man kände sig mindre ensam.

Mer information

Kontakta gärna anhörigsamordnare Annelie Antonsson, annelie.antonsson@lysekil.se för mer information om anhöriggrupper. Du kan också kontakta Annelie om du vill ta del av enkäten i sin helhet.

Här på vår webbplats finns mer information:

Annelie hjälper dem som själva hjälperöppnas i nytt fönster

Anhörigstöd, avlastningöppnas i nytt fönster