Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygg hemgång

Gruppfoto på delar av teamet trygg hemgång.

Trygg hemgång arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, här syns delar av teamet.

Trygg hemgång teamet möter upp på hemmaplan efter sjukhusvistelse.

Trygg hemgång är en av socialförvaltningens insatser och vänder sig till alla som har ett nytt eller förändrat vårdbehov efter en sjukhusvistelse.

Trygg hemgång består av ett utredande team med undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut som möter upp i hemmet.

- Vår roll är att skapa trygghet när man kommer tillbaka från sjukhuset, så att vardagen fungerar hemma. Vi kartlägger vårdbehovet och stöttar både vårdtagaren och anhöriga, berättar en av teamets medarbetare.

Teamet arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och tittar på vad man klarar av och vad man behöver hjälp med. För att få insatsen behöver behovet utredas av en biståndsbedömare i samarbete med teamet.

Belönande jobb

Många känner en oro efter tiden på sjukhuset och undrar hur det ska gå hemma. Teamets erfarenhet är att det ofta går mycket bättre än man tror.

- Det kanske låter lite märkligt, men det mest belönande är när vi inte behövs längre. Att se en vårdtagare klara sig själv efter en tids rehabilitering och träning är otroligt roligt, säger en av teamets medarbetare som får medhåll av sina kollegor.

Samverkan med många

Trygg hemgång teamet samarbetar inte bara med vårdtagare och anhöriga, även samverkan med sjukhuset och primärvården är viktigt. Inför 2018 står Sveriges kommuner inför en stor utmaning eftersom vårdtagarna ska komma tillbaka från sjukhuset tidigare än i dag.

- Det är utmanande, men vi har mycket erfarenhet med oss, och fantastiska medarbetare, vilket känns gott, säger enhetschef Charlotte Olsson.