Meny

Dela sidan på sociala medier

Trygghetsrond

Händer som pusslar ett pussel.

Nu kan du läsa protokollet från den senaste trygghetsronden här på vår webbplats.

Under 2017 arbetar Lysekils kommun och Polisen intensivt med att fullgöra de medborgarlöften som beslutades innan årets början. Du hittar mer information på sidorna för medborgarlöfte:

Trygghetsronder

Ett av dessa medborgarlöften är att Lysekils kommun och Polisen under 2017 ska
genomföra trygghetsronder. Trygghetsronderna sker på de platser som identifierades som otrygga platser i den trygghetsundersökning som genomfördes under 2016.

Den andra trygghetsronden är nu genomförd och protokollet finns att läsa på sidorna för trygghetsrond:

Åtgärdsförslag

För att öka den upplevda tryggheten är ett antal åtgärdsförslag framtagna. En del av åtgärdsförslagen är enkla och andra är mer omfattande. Åtgärderna kommer att hanteras av ansvariga, som exempelvis privata fastighetsägare eller Lysekils kommun.

Brottsförebyggande rådet i Lysekil kommer under 2017 att följa upp hur åtgärdsförslagen hanteras.

Stort tack till er som medverkade vid trygghetsronden!

Nästa trygghetsrond är planerad till den 27 september och då tittar vi närmare på Badhusberget.