Meny

Dela sidan på sociala medier

Arbete i hemsjukvården gav möjligheter

Foto på kommunalråd Jan-Olof Johansson och Avdo Tukic.

Kommunalråd Jan-Olof Johansson och Avdo Tukic på medborgarskapsceremonin.

Avdo Tukic berättar om sin resa till arbete och försörjning i Sverige.

Den 6 juni var det medborgarskapsceremoni på Havets Hus för kommunens nya svenska medborgare. En av deltagarna var Avdo Tukic som är född och uppvuxen i Bosnien men som idag bor i Lysekil.

Avdo är utbildad civilingenjör inom elkraft och kom till Sverige 2013. I Bosnien var
Avdo aktiv politiker inom socialdemokraterna och listad för kommunvalet.

Under medborgarskapsceremonin fick Avdo kontakt med Lysekils kommuns integrationssamordnare Sanna Lannesjö och samtalet kom att handla om religion, förutsättningar, problem och möjligheter för nyanlända i Sverige.

Drivkraft och motivation

Genom att berätta om sin resa till arbete och försörjning, vill Avdo stimulera andra som
befinner sig i en liknande situation att hitta sin egen drivkraft och motivation för att inte hamna i ett utanförskap.

När Avdo kom till Sverige anmälde han sig till SFI, Svenska för invandrare, och han
läste själv hemma med hjälp av sin fru i två månader innan han fick en plats på utbildningen. Han sökte arbete parallellt med studierna och hade som målsättning att få ett arbete, oavsett vad det skulle innebära för sysslor.

- Det viktigaste är att man har stöd av sin familj, att man letar efter jobb, och umgås med svenskar. Man kan inte bara sitta hemma, då lär man sig inte språket. Man måste ut, språket är nyckeln till allt, säger Avdo.

Jag hade tur som inte hade någon från ex- Jugoslavien att umgås med. Jag var
tvungen att prata svenska. Man ska inte skämmas om man säger fel. Fråga hela tiden om du inte vet hur man säger saker och försök prata svenska hemma så mycket det
går, det är mitt tips, fortsätter han.

- Arbete och möjligheter till egen försörjning är en av de absolut viktigaste delarna i en fungerande integrationsprocess. Social och ekonomisk utveckling går hand i hand, och genom att individen är en aktiv del i ett meningsfullt sammanhang kan språkutveckling och värdefullt nätverksskapande gå betydligt fortare än annars. En stor del av ansvaret för den utvecklingen ligger på individen själv, säger Sanna.

Lexikon i fickan

Avdo sökte och fick snabbt arbete inom hemsjukvården i Brastad. Den första tiden
hade han med sig ett lexikon i fickan för att kunna slå upp nya ord snabbt.

- Jag hade bestämt mig för att ta de chanser jag fick och arbetet inom hemsjukvården var mycket lärorikt och givande. Jag lärde mig samtidigt att leva i nuet och har haft många fina samtal med de gamla. Vårdtagarna hade gott om tid och tålamod och de hjälpte mig att lära mig vardagsvenskan på ett mycket bra sätt. Där lärde jag mig svenska på riktigt, säger Avdo.

En ljus framtid

Avdo sökte och fick sedan arbete på Seabased i Lysekil, där han fick nya kontakter och vänner, men drömde om en fast tjänst som civilingenjör på PREEM. Han har under hela tiden fortsatt att arbeta som timanställd inom hemsjukvården eftersom han trivs så bra med vårdtagarna och kollegorna.

2015 fick Avdo en fast tjänst som projektledare inom sitt utbildningsområde, elkraft, på PREEM. Avdo ser en ljus framtid på PREEM och i Lysekil där han trivs väldigt bra.

- Det är viktigt att ha mål, oavsett var du befinner dig. Genom att ha mål och sträva efter utveckling kommer du att lyckas med det du vill. Det handlar om att ta ansvar för sin egen motivation och det kan bara du själv göra. Det vill jag att de som är i samma sits som jag var i förstår, avslutar Avdo