Meny

Dela sidan på sociala medier

Samverkan kring hedersrelaterat våld

Fotografi av Anna backelin och Pontus Lejdström

Anna Backelin och Pontus Lejdström från Högskolan Väst.

Samarbete med Högskolan Väst bidrar till kommunens integrationsarbete.

Under våren genomförs en studie om hedersrelaterat våld och förtryck i Lysekils kommun. Studien är en samverkan mellan Lysekils kommun och Högskolan väst och kommer användas som underlag i kommunens strategiska arbete med integration.

Kartläggning av behov

Syftet med samverkan är att öka kunskapen om de behov och utvecklingsområden som finns inom hedersrelaterat våld och förtryck i kommunens verksamheter. Anna Backelin och Pontus Lejdström som genomför studien går sista året på socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst.

Intervjuer som underlag

Syftet med studien är att undersöka vilka yrkesfärdigheter som behövs i arbetet kring hedersrelaterat våld. Studenterna kommer att intervjua personal i kommunens verksamheter. Studien är konfidentiell och insamlad information kommer att avidentifieras så det inte går att identifiera personer i den slutliga rapporten. 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner.

Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck på Länsstyrelsens sida www.hedersfortryck.selänk till annan webbplats

Om du har frågor om studien, kontakta:

Lysekils kommun: Sanna Lannesjö, integrationssamordnare: sanna.lannesjo@lysekil.se

Högskolan Väst: Anna Backelin, undersökningsledare: anba0037@student.hv.se, eller
Pontus Lejdström, undersökningsledare: pole0001@student.hv.se