Meny

Dela sidan på sociala medier

Viktigt att främst vara barn 

Ann-Katrin Höglind på socialförvaltningen

Ann-Katrin Höglind berättar om arbetet med barn och unga som har beslut om stöd och service enligt LSS.

Ann-Katrin Höglind arbetar på socialförvaltningen och är enhetschef inom LSS och socialpsykiatri. Hennes roll är att se till att barn och ungdomar som har beslut om insatser enligt LSS får det stöd som behövs. LSS står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.

- Jag ansvarar för att de insatser som biståndsbedömarna fattat beslut om verkställs, säger Ann-Katrin.

Olika former av hjälp och stöd

I Lysekils kommun finns fyra olika typer av insatser riktade till barn och ungdomar:

Ledsagarservice

Innebär att man får hjälp med olika aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Innebär att man får miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlastning.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Innebär att man har tillgång till utökad fritidsverksamhet även efter 12 års ålder.

Boende barn

Innebär att man på grund av sitt funktionshinder inte kan bo i sitt föräldrahem.

I arbetet med de olika insatserna samverkar Ann-Katrin och hennes medarbetare med individ och familjeomsorgen, särskolan, barnrehabiliteringen och neuropsykiatriska teamet i Uddevalla.

- En ledstjärna i arbetet är att man i första hand är barn eller ungdom och i andra hand är funktionshindrad, säger Ann-Katrin.

”Korttids” för att göra saker tillsammans

Lysekils kommuns verksamhet för insatsen ”korttidsvistelse utanför hemmet” brukar kallas ”Korttids”. De flesta kommer till ”Korttids” på helgerna för att få miljöombyte och göra saker tillsammans med andra. Det kan handla om att gå till biblioteket, fika eller simma. Det finns också tillgång till idrottshall och ibland åker man på utflykter till Nordens Ark eller Emmaus i Uddevalla.

- Det är ett bra sätt att träna på att vara hemifrån, samtidigt som anhöriga får avlastning och möjlighet att fokusera på andra syskon, berättar Ann-Katrin.

Ny befattning inom arbetet med barn och unga

Verksamheterna för barn och ungdomar utvecklas hela tiden och just nu håller man på att rekrytera verksamhetspedagoger. Verksamhetspedagog är en ny befattning inom Lysekils kommun. Pedagogen har ansvar för verksamhetsutveckling, handledning och metodutveckling, främst som stöd till personalen.

- Det känns väldigt bra att vi rekryterar den här typen av medarbetare och jag kan varmt rekommendera att arbeta hos oss. Vårt mål är att barn och ungdomar och deras föräldrar ska få rätt stöd och känna sig trygga i våra verksamheter, säger Ann-Katrin.

Hit vänder man sig

Om man är förälder eller vårdnadshavare till ett barn med funktionshinder och har behov av hjälp och stöd vänder man sig till en handläggare på socialförvaltningen.

Mer information finns på sidorna Funktionsnedsättning och handikapp: